IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra - Nabavka opeme za laboratorijska istraživanja JNMV 11/16

Naručilac

(JN br. 11/2016) - Postupak završen

datum unosa: 06.12.2016.

datum posednje izmene: 26.04.2017.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki 38000000 – Laboratorijska, optička i druga precizna oprema (osim naočara)
Rok za podnošenje ponuda 14.12.2016. do 12:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 14.12.2016. u 16:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

06.12.2016.

pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA 06.12.2016.
pdfODGOVOR N PITANJE PONUĐAČA 09.12.2016.
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 20.12.2016.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 26.04.2017.