IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra - Kancelarijski materijal JNMV 7/16

Naručilac

(JN br. 7/2016) - Postupak završen

datum unosa: 07.11.2016.

datum posednje izmene: 16.11.2016.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka kancelarijskog materijala
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka kancelarijskog materijala
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki  
Rok za podnošenje ponuda 04.11.2016. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 04.11.2016. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

27.10.2016.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 27.10.2016.
   
pdfODLUKA O DODELI UGOVORA 07.11.2016.
pdfOBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 16.07.2016.