IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Uspeh naših saradnika na Konkursu #IstražiPromeni za naučna istraživanja u okviru programa #PokreniNauku

Na ovogodišnjem konkursu #IstražiPromeni  za naučna istraživanja u okviru programa #PokreniNauku  od ukupno 132 pristigle prijave, dodeljeno je 5 stipendija i 3 granta.

Dr Ljubica Anđelković sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu dobitnik je  stipendije za naučno istraživanje pod naslovom: „Spektroskopsko ispitivanje nanostrukturnih oksidnih materijala upotrebljivih u magnetnoj rezonantnoj tomografiji“

Ivana Jevtić sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
kao vođa tima čiji su članovi još i dr Jelena Penjišević (IHTM, UB) i dr Milovan Ivanović (HF, UB), za naučni projekat pod naslovom: „Sinteza, farmakološko ispitivanje i teorijsko modelovanje potencijalnih opioidnih analgetika nove generacije“, dobitnik je granta.

Proces selekcije se sastojao iz ocena na osnovu prijavne dokumentacije i ocena na intervjuu.