IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Poziv za učešće na konferenciji ELMINA2020

Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom, Univerziteta u Beogradu, Vas poziva na drugu međunarodnu konferenciju „Electron Microscopy of Nanostructures - ELMINA2020“, koja će se održati od 14. 9. 2020. do 18. 9. 2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prezentacije na konferenciji će biti plenarne (po pozivu), a ostale učesnike pozivamo da pošalju apstrakte za oralne ili poster prezentacije. Fokus konferencije ELMINA2020 će biti na metodama elektronske mikroskopije primenjenim u nanonaukama i nanotehnologijama (fizika, hemija, nauka o materijalima, geologija i biomedicinske nauke).

Za više informacija, uključujući i impozantnu listu plenarnih predavača po pozivu, posetite http://elmina.tmf.bg.ac.rs ili nas kontaktirajte preko izvršnog organizatora konferencije mice@panacomp.net