IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Sporazum šest instituta od nacionalnog značaja

Šest instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju udružili su se i potpisali sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji. Dokument su potpisali direktori svih šest akreditovanih instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju: Institut za fiziku u Beogradu, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut za nuklearne nauke "Vinča" i Institut za medicinska istraživanja.

Sporazum je zaključen na pet godina i njime se ozvaničava postojeća saradnja i stvara osnova za njeno proširivanje i unapređenje, uz uvažavanje međusobnih interesa, definiše se zajednički rad na planiranju i realizaciji naučnih programa kroz učešće istraživača iz ovih ustanova, zajedničko korišćenje opreme u te svrhe, kao i prezentacija postignutih rezultata. Cilj sporazuma je i da ojača društvenu relevantnost prirodnih nauka.

Sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji šest instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju je propraćen u velikom broju medija, kao što su: National Geographic Srbija (https://www.nationalgeographic.rs/vesti/15322-sporazum-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja.html), N1 (http://rs.n1info.com/SciTech/a605780/Udruzilo-se-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja-za-Srbiju.html ), Danas (https://www.danas.rs/drustvo/potpisan-sporazum-o-saradnji-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja/), Radio-televizija Vojvodina (https://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sporazum-o-saradnji-sest-instituta-od-nacionalnog-znacaja_1130828.html).