IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Obaveštenje – akreditacija Laboratorije Centra za hemiju

Akreditovana Laboratorija Centra za hemiju uspešno je prešla sa akreditacije  SRPS ISO/IEC 17025:2006 na akreditaciju u skladu sa novim izdanjem standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. Obim akreditacije, sertifikat o akreditaciji i odluku  akreditaciji mogu se videti na strani Akreditovane laboratorije.