IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Obaveštenje – novi pozivi Fonda za nauku Republike Srbije

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je dva nova poziva za prijave predloga projekata u okviru programa „Zeleni program saradnje nauke i privrede“ i „Program PRIZMA“.

„Zeleni program saradnje nauke i privrede“ je namenjen realizaciji primenjenih istraživanja koja će imati značaj za privredu i uticati na smanjenje zagađenja životne sredine. Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se u elektronskoj formi, najkasnije do 12. septembra 2022. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu. Detalji poziva se mogu naći na linku.

„Program PRIZMA“ se realizuje u okviru šest potprograma za razvoj naučnih istraživanja u sledećim naučnim oblastima: 1) prirodne nauke i matematika, 2) tehničko-tehnološke nauke, 3) biotehničke nauke, 4) biomedicinske nauke, 5) veštačka inteligencija i 6) društvene i humanističke nauke. Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se u elektronskoj formi, najkasnije do 15. septembra 2022. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu. Detalji poziva se mogu naći na linku.

fondzanauku