IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

SAIGE projekat – poseta konsultantkinje za transfer tehnologija

U sredu 08/03 2023, u okviru SAIGE projekta transformacije našeg instituta, ekspertkinja Svetske banke dr Davorka Moslavac Forjan je postila IHTM. Tom prilikom je održan sastanak sa predstavnicima Transformacionog tima našeg instituta na kome se diskutovalo o prvim koracima u Planu transformacije koji se tiču transfera tehnologije.