IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Na IHTM-u je održana radionica o bioindikaciji u organizaciji BIOLAWEB projekta

U okviru BIOLAWEB projekta, organizovana je radionica pod nazivom "Uvod u bioindikaciju", koju je vodila Dr Susanne C. Schneider (NIVA, Norveška), međunarodni stručnjak iz oblasti bioindikacije. Bioindikacija je veoma koristan alat za monitoring i procenu statusa vodenih ekosistema. Ona uključuje korišćenje živih organizama, koji su indikatori kvaliteta životne sredine, i može nam dati uvid u zdravstveno stanje nekog ekosistema. Ona je održala uvodni deo radionice online, 25. aprila ove godine, dok je drugi deo radionice održan uživo na IHTM-u od 3. do 5. maja. Pored članova BIOLAWEB tima, radionici su prisustvovali istraživači i studenti iz različitih institucija vezanih za oblast akvatične ekologije, kao što su: Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Agencija za zaštitu životne sredine, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (Crna Gora).

Radionica je pružila uvod u osnovne principe bioindikacije, kao i praktične primere i studije slučaja. U drugom delu kursa, polaznici su podeljeni u grupe, a svaka grupa je dobila zadatak da pripremi prezentaciju o nekoj specifičnoj grupi bioindikatorskih organizama i indeksu vezanom za tu grupu, što im je omogućilo dublje učešće i razumevanje problematike. Radionica je bila interaktivna, vrlo dobro osmišljena i odlično prihvaćena od strane polaznika, koji su je smatrali veoma informativnom i zanimljivom. Oduševljeni su interaktivnim formatom, koji je omogućio diskusiju i razmenu ideja.

Ukupno gledano, radionica je bila uspešna, ističući važnost kontinuiranog obrazovanja i obuke u oblasti ekoloških nauka i bioindikacije. Pružanjem prilike istraživačima i studentima da uče i razmenjuju znanje, stvaraju se uslovi za bolje razumevanje i bolju zaštitu životne sredine za buduće generacije.

BIOLAWEB maj 2023