IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Grupa od četiri instituta Univerziteta u Beogradu dobila podršku za akciju u okviru projekta FAIR-IMPACT

 

U okviru drugog poziva Route 2 Support na projektu „Expanding FAIR Solutions across EOSC – FAIR-IMPACT“, grupa od četiri naučnoistraživačke organizacije Univerziteta u Beogradu je dobila podršku za akciju #3 Recommendations for trustworthy and FAIR-enabling data repositories. Grupu čine: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr Matija Zlatar, naučni savetnik i rukovodilac ove grupe, zatim Institut za medicinska istraživanja, Milica Ninković, bibliotekar i urednik repozitorijuma RIMI, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Obrad Vučkovac, bibliotekar i urednik repozitorijuma VINAR i Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Zorica Janković, bibliotekar i urednik repozitorijuma RADaR.

U okviru implementacije Evropskog oblaka za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC), projekat FAIR-IMPACT, koji finansira Evropska unija, ima za cilj da poboljša međusobnu saradnju i podršku u primeni FAIR principa Otvorene nauke. Ciljna grupa projekta FAIR-IMPACT su naučne zajednice na evropskom, nacionalnom i institucionalnom nivou, a projekat se fokusira na trajne identifikatore (PID), metapodatke, ontologije, metrike, sertifikacije i interoperabilnost. Ovim projektom će se identifikovati prakse, politike, alati i tehničke specifikacije koje će pomoći istraživačima, urednicima institucionalnih repozitorijuma, naučnoistraživačkim organizacijama, kreatorima politike i građanima koji volonterski učestvuju u nauci da upravljaju naučnim podacima u skladu sa FAIR principima.

Saradnja ova četiri instituta naglašava posvećenost Otvorenoj nauci i principima transparentnosti, interoperabilnost i pouzdanosti u naučnom radu. Tim će imati priliku da testira i revidira smernice za poboljšanje transparentnosti repozitorijuma za istraživačke podatke i poverenja koja je razvio FAIR-IMPACT, i dobije uputstva o kreiranju metapodataka na nivou organizacije i samih podataka kako bi se olakšalo njihovo pronalaženje i podržala interoperabilnost.