IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Biološki aktivna jedinjenja sintetisana u okviru istraživanja Centra za Hemiju, IHTM

Na ovoj stranici možete pronaći tabele sa biološki aktivnim jedinjenjima koja su sintetisana i testirana u okviru istraživanja Centra za Hemiju. Jedinjenja su klasifikovana po receptorima i vrstama na kojima su obavljana biološka ispitivanja.

Ako ste zainteresovani za korišćenje ovih podataka u Vašem istraživanju, .sdf verzije podataka su dostupne na zahtev. Za dodatne informacije, ili ako imate pitanja, komentara ili sugestija u vezi same baze podataka, možete se obratiti Dr Jeleni Ranđelović na jelena.randjelovicATihtm.bg.ac.rs

Jedinjenja testirana na goveđim G-protein kuplovanim receptorima

  Molekul D2 Ki [nM] 5HT1A Ki [nM] 5HT2A Ki [nM] Alpha 1 Ki [nM] Referenca SMILES
1 138 197 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-4 c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)cc1
2 20 130 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(Cc1ccc2nc[nH]c2c1)N1CCN(c2ccccc2)CC1
3 >1000 300 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(CN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccc2nc[nH]c2c1
4 129 71.1 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 c1ccc(N2CCN(CCCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)cc1
5 15 548 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(Cc1ccc2nn[nH]c2c1)N1CCN(c2ccccc2)CC1
6 >1000 300 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(CN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccc2nn[nH]c2c1
7 >1000 >1000 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. S=c1[nH]c2ccc(CN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
8 16 13 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. Pharmazie. 2001 Oct;56(10):80 S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
9 5 170 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(Cc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1)N1CCN(c2ccccc2)CC1
10 304 36 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(CN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
11 3 177 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 S=c1[nH]c2ccc(CCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
12 23 25 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803 O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]c1=O
13 6 103 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(Cc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1)N1CCN(c2ccccc2)CC1
14 540 58 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2001 Dec;334(12):375-80. CC(CN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
15 21 93 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. O=c1[nH]c2ccc(CCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]c1=O
16 473 237 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)nc1
17 416 71 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4[nH]nnc4c3)CC2)nc1
18 128 19 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccccn4)CC3)cc2[nH]1
19 198 30 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccccn4)CC3)cc2[nH]c1=O
20 >1000 >1000 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438- c1cnc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)nc1
21 >1000 >1000 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. c1cnc(N2CCN(CCc3ccc4nn[nH]c4c3)CC2)nc1
22 16 134 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ncccn4)CC3)cc2[nH]1
23 16 134 (17) NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43 Cc1cccc(N2CCN(CCc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1C
24 56 13 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43. Cc1cccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)c1C
25 31 4 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43 Cc1cccc(N2CCN(CCc3ccc4nn[nH]c4c3)CC2)c1C
26 11 4 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43 c1ccc2c(N3CCN(CCc4ccc5nc[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
27 11 1 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43 c1ccc2c(N3CCN(CCc4ccc5nn[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
28 3 2 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43 S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4cccc5ccccc45)CC3)cc2[nH]1
29 60 10 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q Pharmazie. 200 c1ccc(-c2nc3ccc(CCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
30 64 3 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc(-c5ccccn5)[nH]c4c3)CC2)cc1
31 11 71 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc(-c5cccnc5)[nH]c4c3)CC2)cc1
32 157 22 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q Pharmazie. 200 c1ccc(Cc2nc3ccc(CCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
33 231 >1000 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q O=[N+]([O-])c1ccc(Cc2nc3ccc(CCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
34 47 64 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q Clc1ccc(Cc2nc3ccc(CCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
35 3 3 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc(Cc5ccccn5)[nH]c4c3)CC2)cc1
36 52 149 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc(Cc5cccnc5)[nH]c4c3)CC2)cc1
37 117 13 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(CCc2nc3ccc(CCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
38 232 481 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc(Cc5cccc6ccccc56)[nH]c4c3)CC2)cc1
39 117 38 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc(Cc5ccc6ccccc6c5)[nH]c4c3)CC2)cc1
40 76 4 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(C(c2ccccc2)c2nc3ccc(CCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
41 >1000 >1000 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q c1ccc(-c2ccc(Cc3nc4ccc(CCN5CCN(c6ccccc6)CC5)cc4[nH]3)cc2)cc1
42 74 84 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. c1ccc(-c2nc3ccc(CCCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
43 13 20 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41 COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nc[nH]c3c2)CC1
44 18 3 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nn[nH]c3c2)CC1
45 2 3 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
46 12 10 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3[nH]c(=O)c(=O)[nH]c3c2)CC1
47 >1000 332 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. COc1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)cc1
48 >1000 474 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. COc1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nn[nH]c4c3)CC2)cc1
49 110 >1000 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. COc1ccc(N2CCN(CCc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)cc1
50 >1000 >1000 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. COc1ccc(N2CCN(CCc3ccc4[nH]c(=O)c(=O)[nH]c4c3)CC2)cc1
51 273 33 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)c1
52 300 26 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3ccc4nn[nH]c4c3)CC2)c1
53 134 11 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
54 105 8 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4cccc(C(F)(F)F)c4)CC3)cc2[nH]c1=O
55 60 243 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. doi:10.1016/j.ejmech.2007.0 Clc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nc[nH]c3c2)CC1
56 50 38 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. Clc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nn[nH]c3c2)CC1
57 21 81 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccccc4Cl)CC3)cc2[nH]1
58 20 54 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccccc4Cl)CC3)cc2[nH]c1=O
59 204 31 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. Clc1cccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)c1
60 47 13 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4cccc(Cl)c4)CC3)cc2[nH]1
61 268 372 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. Clc1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)cc1
62 472 115 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. Clc1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nn[nH]c4c3)CC2)cc1
63 32 217 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccc(Cl)cc4)CC3)cc2[nH]1
64 116 54 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4ccc(Cl)cc4)CC3)cc2[nH]c1=O
65 639 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 c1ccc(CN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
66 580 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 c1ccc(CN2CCN(c3cccc4ccccc34)CC2)cc1
67 28 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 COc1ccccc1N1CCN(Cc2ccccc2)CC1
68 577 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 COc1cccc(N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c1
69 >1000 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 COc1ccc(N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cc1
70 989 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 COc1ccc(CN2CCN(c3ccccc3OC)CC2)cc1
71 118 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 COc1ccccc1N1CCN(Cc2ccc([N+](=O)[O-])cc2)CC1
72 478 43 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04 c1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
73 37 7 NaN NaN J Pharm Pharmacol. 1997 Oct;49(10):1036-41. Arzneimittelforschung. 2005;55(3) COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccccc2)CC1
74 132 7 NaN NaN Arzneimittelforschung. 1997 Mar;47(3):239-43 Arzneimittelforschung. 2005;55( c1ccc(CCN2CCN(c3cccc4ccccc34)CC2)cc1
75 198 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 O=[N+]([O-])c1ccccc1N1CCN(Cc2ccccc2)CC1
76 >1000 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 O=[N+]([O-])c1cccc(N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c1
77 >1000 NaN NaN NaN Arzneimittelforschung. 2005;55(3):145-52 O=[N+]([O-])c1ccc(N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)cc1
78 >1000 >1000 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. Cc1nc2cc(CN3CCN(c4ccccc4)CC3)ccc2[nH]1
79 45 143 NaN NaN 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q Pharmazie. 2 Cc1nc2cc(CCN3CCN(c4ccccc4)CC3)ccc2[nH]1
80 14 8 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CSCc1nc2cc(CCN3CCN(c4ccccc4)CC3)ccc2[nH]1
81 165 >1000 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CS(=O)Cc1nc2cc(CCN3CCN(c4ccccc4)CC3)ccc2[nH]1
82 >1000 >1000 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. c1ccc(Cc2nc3cc(CN4CCN(c5ccccc5)CC4)ccc3[nH]2)cc1
83 113 98 NaN NaN Pharmazie. 2001 Oct;56(10):803-7. c1ccc(Cc2nc3cc(CCCN4CCN(c5ccccc5)CC4)ccc3[nH]2)cc1
84 >10000 990 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCC)CCc1ccccc1
85 >10000 101 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccccc1
86 867 121 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc([N+](=O)[O-])cc1
87 >10000 98 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc(Cl)cc1
88 >10000 110 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc(C)cc1
89 >10000 >10000 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCC)CCc1cccc2ccccc12
90 >10000 532 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCC)CCc1ccc2ccccc2c1
91 988 99 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1cccc2ccccc12
92 >10000 233 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc2ccccc2c1
93 2730 147 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1cccc2ccccc12)CCc1cccc2ccccc12
94 >10000 226 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccc2ccccc2c1)CCc1cccc2ccccc12
95 >10000 >10000 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc(-c2ccccc2)cc1
96 >10000 465 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
97 1057 126 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
98 421 160 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 2003 Nov;336(11):514-22. CCCN(CCc1ccc2[nH]cnc2c1)CCc1cccc2ccccc12
99 50 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Cl)c2[nH]c(=S)[nH]c2c1
100 200 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Br)c2[nH]c(=S)[nH]c2c1
101 4000 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Cl)c2[nH]cnc2c1
102 >100000 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Br)c2[nH]cnc2c1
103 300 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Cl)c2[nH]nnc2c1
104 700 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Br)c2[nH]nnc2c1
105 900 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Cl)c2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
106 >100000 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.200300846 CCCN(CCC)CCc1cc(Br)c2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
107 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCCc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)c1
108 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 Clc1ccc(N2CCN(CCCc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)cc1
109 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccc(N2CCN(CCCc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)cc1
110 97 47 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccccc1N1CCN(CCCc2ccc3[nH]cnc3c2)CC1
111 3 177 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 S=c1[nH]c2ccc(CCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
112 6 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCCc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
113 20 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 S=c1[nH]c2ccc(CCCN3CCN(c4ccc(Cl)cc4)CC3)cc2[nH]1
114 33 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccc(N2CCN(CCCc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)cc1
115 0.4 9 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccccc1N1CCN(CCCc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
116 274 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 c1ccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)cc1
117 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)c1
118 13 284 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccccc1N1CCN(CCOc2ccc3[nH]cnc3c2)CC1
119 >1000 330 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)c1
120 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)cc1
121 0.7 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 S=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
122 6 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
123 0.2 308 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccccc1N1CCN(CCOc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
124 13 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
125 105 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)cc1
126 3 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 S=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4ccccc4Cl)CC3)cc2[nH]1
127 7 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 S=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4cccc(Cl)c4)CC3)cc2[nH]1
128 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 S=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4ccc(Cl)cc4)CC3)cc2[nH]1
129 8 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 O=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
130 26 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 O=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4cccc(C(F)(F)F)c4)CC3)cc2[nH]1
131 1 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccccc1N1CCN(CCOc2ccc3[nH]c(=O)[nH]c3c2)CC1
132 45 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]c(=O)[nH]c4c3)CC2)c1
133 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]c(=O)[nH]c4c3)CC2)cc1
134 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 O=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4ccccc4Cl)CC3)cc2[nH]1
135 45 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 O=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4cccc(Cl)c4)CC3)cc2[nH]1
136 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 O=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4ccc(Cl)cc4)CC3)cc2[nH]1
137 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 c1ccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]nnc4c3)CC2)cc1
138 >1000 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]nnc4c3)CC2)c1
139 2 >1000 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2004.10.006 COc1ccccc1N1CCN(CCOc2ccc3[nH]nnc3c2)CC1
140 85 90 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 Clc1cc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc2[nH]cnc12
141 5 5 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 COc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Cl)c3nc[nH]c3c2)CC1
142 19 46 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 Clc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Cl)c3nc[nH]c3c2)CC1
143 200 21 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3cc(Cl)c4nc[nH]c4c3)CC2)c1
144 550 530 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 Clc1cc(CCN2CCN(c3ncccn3)CC2)cc2[nH]cnc12
145 62 24 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 Brc1cc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc2[nH]cnc12
146 0.6 1 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 COc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Br)c3nc[nH]c3c2)CC1
147 6 0.1 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 Clc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Br)c3nc[nH]c3c2)CC1
148 15 10 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3cc(Br)c4nc[nH]c4c3)CC2)c1
149 26.7 129 NaN NaN doi:10.1016/j.ejmech.2007.09.027 Brc1cc(CCN2CCN(c3ncccn3)CC2)cc2[nH]cnc12
150 5 13 NaN NaN doi:10.2298/JSC0709747A S=c1[nH]c2cc(CCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc(Cl)c2[nH]1
151 0.05 0.4 NaN NaN doi:10.2298/JSC0709747A COc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Cl)c3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
152 12 36 NaN NaN doi:10.2298/JSC0709747A S=c1[nH]c2cc(CCN3CCN(c4ccccc4Cl)CC3)cc(Cl)c2[nH]1
153 45 15 33 155 doi:10.2298/JSC0709747A FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3cc(Cl)c4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
154 6 19 NaN NaN doi:10.2298/JSC0709747A S=c1[nH]c2cc(CCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc(Br)c2[nH]1
155 0.01 2 NaN NaN doi:10.2298/JSC0709747A COc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Br)c3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
156 7 76 NaN NaN doi:10.2298/JSC0709747A S=c1[nH]c2cc(CCN3CCN(c4ccccc4Cl)CC3)cc(Br)c2[nH]1
157 72 2 15 123 doi:10.2298/JSC0709747A FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3cc(Br)c4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
158 24 583 350 47 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CC=Cc2ccccc2)CC1
159 22 564 296 49 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CC=Cc2ccccc2[N+](=O)[O-])CC1
160 17 225 204 43 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CC=Cc2cccc([N+](=O)[O-])c2)CC1
161 66 651 788 158 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CC=Cc2ccc([N+](=O)[O-])cc2)CC1
162 15 181 120 33 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1C=CCN1CCN(c2ccccc2OC)CC1
163 36 708 925 667 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1cccc(C=CCN2CCN(c3ccccc3OC)CC2)c1
164 60 583 943 80 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccc(C=CCN2CCN(c3ccccc3OC)CC2)cc1
165 32 343 597 300 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CC=Cc2ccccc2Cl)CC1
166 42 590 922 >1000 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CC=Cc2cccc(Cl)c2)CC1
167 51 588 990 >1000 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CC=Cc2ccc(Cl)cc2)CC1
168 27 4 N/A 8 DOI 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCN(CCCc2ccccc2)CC1
169 1200 68 NaN NaN doi 10.1002/ardp.200700062 COc1ccccc1N1CCNCC1
170 95 73 NaN NaN doi: 10.1002/(SICI)1521-4184(199801)331:1 3.0.CO;2-Q FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3ccc4[nH]c(Cc5ccccc5)nc4c3)CC2)c1
171 214 9 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CSCc1nc2cc(CCN3CCN(c4cccc(C(F)(F)F)c4)CC3)ccc2[nH]1
172 482 >1000 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CS(=O)Cc1nc2cc(CCN3CCN(c4cccc(C(F)(F)F)c4)CC3)ccc2[nH]1
173 3 6 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1998 Jan;331(1):22-6. COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3[nH]c(Cc4ccccc4)nc3c2)CC1
174 56 388 NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1998 Jan;331(1):22-6. COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3[nH]
c(C(c4ccccc4)c4ccccc4)nc3c2)CC1
175 15 10 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3[nH]c(CSC)nc3c2)CC1
176 25 >1000 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3[nH]c(CS(C)=O)nc3c2)CC1
177 >10000 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. c1ccc(C2CCCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)C2)cc1
178 12 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCCC(c4ccccc4)C3)cc2[nH]1
179 3 (12) NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. Boll Chim Farm. 1998 Nov;13 S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCCC(c4ccccc4)C3)cc2[nH]1
180 622 (215) NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. Boll Chim Farm. 1998 Nov;1 O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCCC(c4ccccc4)C3)cc2[nH]c1=O
181 160 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCC(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
182 159 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCC(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]c1=O
183 938 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. c1ccc(C2CCN(CCc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)cc1
184 >10000 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. O=c1[nH]c2ccccc2n1C1CCN(CCc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
185 >10000 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCC(n4c(=O)[nH]c5ccccc54)CC3)cc2[nH]c1=O
186 >10000 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. O=c1[nH]c2ccccc2n1C1CCN(CCc2ccc3[nH]cnc3c2)CC1
187 >10000 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. O=C1NCN(c2ccccc2)C12CCN(CCc1ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c1)CC2
188 204 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. Fc1ccc(C(=C2CCN(CCc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c2ccc(F)cc2)cc1
189 270 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCC(=C(c4ccc(F)cc4)
c4ccc(F)cc4)CC3)cc2[nH]c1=O
190 421 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. Fc1ccc(C(=C2CCN(CCc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)c2ccc(F)cc2)cc1
191 67 NaN NaN NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 Arch Pharm (Weinheim). 1997 Ja CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
192 1050 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
193 314 NaN NaN NaN Arch Pharm (Weinheim). 1997 Jan-Feb;330(1-2):25-8. CCCN(CCc1ccccc1)CCc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
194 >1000 4200 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(CSC)nc2c1
195 >1000 >1000 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(CS(C)=O)nc2c1
196 >1000 20 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CSCc1nc2ccc(CCN3CCN(c4ncccn4)CC3)cc2[nH]1
197 >1000 >1000 NaN NaN Pharmazie. 1998 Jul;53(7):438-41. CS(=O)Cc1nc2ccc(CCN3CCN(c4ncccn4)CC3)cc2[nH]1
198 60 >10000 NaN NaN Boll Chim Farm. 1998 Nov;137(10):417-21 S=c1[nH]c2ccc(CCN3CCCC(c4cccc5ccccc45)C3)cc2[nH]1
199 219 >10000 NaN NaN Boll Chim Farm. 1998 Nov;137(10):417-21 O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCCC(c4cccc5ccccc45)C3)cc2[nH]c1=O
200 497 >10000 NaN NaN Boll Chim Farm. 1998 Nov;137(10):417-21 ClC(Cl)c1nc2cc(CCN3CCCC(c4cccc5ccccc45)C3)ccc2[nH]1
201 563 >10000 NaN NaN Boll Chim Farm. 1998 Nov;137(10):417-21 BrC(Br)c1nc2cc(CCN3CCCC(c4cccc5ccccc45)C3)ccc2[nH]1
202 49 >10000 NaN NaN Boll Chim Farm. 1998 Nov;137(10):417-21 Oc1ccccc1C1CCCN(CCc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)C1
203 476 >10000 NaN NaN Boll Chim Farm. 1998 Nov;137(10):417-21 O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCCC(c4ccccc4O)C3)cc2[nH]c1=O

Jedinjenja testirana na ljudskim G-protein kuplovanim receptorima

  Molekul D2 Ki [nM] 5HT1A Ki [nM] Referenca SMILES
1 135 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 c1ccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)cc1
2 137 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]cnc4c3)CC2)c1
3 64 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 COc1ccccc1N1CCN(CCOc2ccc3[nH]cnc3c2)CC1
4 2 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 S=c1[nH]c2ccc(OCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
5 3 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCOc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
6 1 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 COc1ccccc1N1CCN(CCOc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
7 8 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 S=c1[nH]c2ccc(OCCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
8 2 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 COc1ccccc1N1CCN(CCCOc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
9 2 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 S=c1[nH]c2ccc(OCCCN3CCN(c4cccc5ccccc45)CC3)cc2[nH]1
10 9 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCCOc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
11 25 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 c1ccc(N2CCN(CCCOc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)cc1
12 8 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 COc1ccccc1N1CCN(CCCOc2ccc3nc[nH]c3c2)CC1
13 2 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 c1ccc2c(N3CCN(CCCOc4ccc5nc[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
14 20 NaN doi:10.1016/j.ejphar.2012.03.011 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCCOc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)c1
15 457 2662 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1ccccc1
16 723 575 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1ccccc1O
17 183 418 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1ccccn1
18 127 182 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1cccnc1
19 19 982 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1ccncc1
20 56 691 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1ccnnc1
21 183 142 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1cnccn1
22 19 NaN doi: 10.2298/JSC140423070S O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1ccc(O)nc1
23 154 NaN doi: 10.2298/JSC140423070S O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)c1cccnc1O
24 416 38 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1ccccc1
25 220 51 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1ccccc1O
26 72 2 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1ccccn1
27 83 2 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1cccnc1
28 471 8 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1ccncc1
29 270 0.6 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1ccnnc1
30 172 3 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1cnccn1
31 96 NaN doi: 10.2298/JSC140423070S O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1ccc(O)nc1
32 120 NaN doi: 10.2298/JSC140423070S O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)c1cccnc1O
33 1250 260 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccccc1CCN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccccc1
34 1800 399 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccccc1CCN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccccc1O
35 1400 305 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccccc1CCN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccccn1
36 2400 86 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccccc1CCN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1cccnc1
37 3700 438 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccccc1CCN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccncc1
38 3900 27 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccccc1CCN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1ccnnc1
39 2400 494 doi:10.1002/ardp.201300189 O=C(Nc1ccccc1CCN1CCN(c2ccccc2)CC1)c1cnccn1
40 4189 903 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1ccccc1)Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
41 71 95 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1ccccn1)Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
42 70 160 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1cccnc1)Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
43 49 122 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1ccncc1)Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
44 482 2264 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1ccccc1)Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
45 14 126 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)Nc1ccccn1
46 8 398 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1)Nc1cccnc1
47 4 227 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1ccncc1)Nc1ccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc1
48 3575 0.6 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1ccccc1)Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1
49 278 5 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1ccccn1)Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1
50 82 1 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1cccnc1)Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1
51 202 2 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Cc1ccncc1)Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1
52 3250 6 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1ccccc1)Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1
53 364 8 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1)Nc1ccccn1
54 30 1 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1cccnc1)Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1
55 49 0.5 doi:10.1016/j.bmcl.2012.04.098 O=C(Nc1ccncc1)Nc1cccc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)c1

Jedinjenja testirana na pacovskim G-protein kuplovanim receptorima

  Molecule D2 Ki [nM] 5HT1A Ki [nM] 5HT2A Ki [nM] Alpha 1 Ki [nM] Reference SMILES
1 72 NaN 79 43 doi: 10.1002/ardp.200900168 c1ccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)cc1
2 2042 NaN 891 676 doi: 10.1002/ardp.200900168 c1cnc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)nc1
3 51 83 5 68 doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 Cc1cccc(N2CCN(CCc3ccc4nn[nH]c4c3)CC2)c1C
4 2 126 15 93 doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 c1ccc2c(N3CCN(CCc4ccc5nc[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
5 24 39 10 NaN doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 c1ccc2c(N3CCN(CCc4ccc5nn[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
6 32 174 759 NaN doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 c1ccc(-c2nc3ccc(CCN4CCN(c5ccccc5)CC4)cc3[nH]2)cc1
7 9 NaN 49 5 10.1002/ardp.200900168 COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nc[nH]c3c2)CC1
8 5 79 141 NaN doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 COc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nn[nH]c3c2)CC1
9 51 NaN 38 204 doi: 10.1002/ardp.200900168 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)c1
10 28 87 1548 NaN doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 O=c1[nH]c2ccc(CCN3CCN(c4cccc(C(F)(F)F)c4)CC3)cc2[nH]c1=O
11 15 NaN 66 15 doi: 10.1002/ardp.200900168 Clc1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nc[nH]c3c2)CC1
12 28 174 81 35 doi: 10.2298/JSC0705429A O=[N+]([O-])c1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
13 2 126 15 93 doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 c1ccc2c(N3CCN(CCc4ccc5nc[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
14 24 39 10 NaN doi:10.1016/j.bmcl.2004.06.005 c1ccc2c(N3CCN(CCc4ccc5nn[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
15 19 43 16 11 doi: 10.2298/JSC0705429A O=[N+]([O-])c1ccccc1N1CCN(CCc2ccc3nc[nH]c3c2)CC1
16 41 NaN 38 15 doi: 10.1002/ardp.200900168 Clc1cc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc2[nH]cnc12
17 11 NaN 16 3 doi: 10.1002/ardp.200900168 COc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Cl)c3nc[nH]c3c2)CC1
18 16 NaN 13 3 doi: 10.1002/ardp.200900168 Clc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Cl)c3nc[nH]c3c2)CC1
19 281 NaN 33 155 doi: 10.1002/ardp.200900168 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3cc(Cl)c4nc[nH]c4c3)CC2)c1
20 616 NaN 295 380 doi: 10.1002/ardp.200900168 Clc1cc(CCN2CCN(c3ncccn3)CC2)cc2[nH]cnc12
21 42 1175 13 22 doi: 10.2298/JSC0705429A O=[N+]([O-])c1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Cl)c3nc[nH]c3c2)CC1
22 26 NaN 17 5 doi: 10.1002/ardp.200900168 Brc1cc(CCN2CCN(c3ccccc3)CC2)cc2[nH]cnc12
23 3 NaN 5 0.4 doi: 10.1002/ardp.200900168 COc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Br)c3nc[nH]c3c2)CC1
24 3 NaN 8 1 doi: 10.1002/ardp.200900168 Clc1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Br)c3nc[nH]c3c2)CC1
25 72 NaN 15 123 doi: 10.1002/ardp.200900168 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCc3cc(Br)c4nc[nH]c4c3)CC2)c1
26 229 NaN 148 575 doi: 10.1002/ardp.200900168 Brc1cc(CCN2CCN(c3ncccn3)CC2)cc2[nH]cnc12
27 95 155 10 10 doi: 10.2298/JSC0705429A O=[N+]([O-])c1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Br)c3nc[nH]c3c2)CC1
28 83 182 148 59 doi: 10.2298/JSC0705429A O=[N+]([O-])c1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Cl)c3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
29 115 209 144 23 doi: 10.2298/JSC0705429A O=[N+]([O-])c1ccccc1N1CCN(CCc2cc(Br)c3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
30 42 933 2 29.5 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 S=c1[nH]c2ccc(OCCCN3CCN(c4ccccc4)CC3)cc2[nH]1
31 2 178 19 1.9 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 COc1ccccc1N1CCN(CCCOc2ccc3[nH]c(=S)[nH]c3c2)CC1
32 95 550 190 426 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 S=c1[nH]c2ccc(OCCCN3CCN(c4cccc5ccccc45)CC3)cc2[nH]1
33 363 100 316 490 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCCOc3ccc4[nH]c(=S)[nH]c4c3)CC2)c1
34 76 646 14 26 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 c1ccc(N2CCN(CCCOc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)cc1
35 9 15 79 6 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 COc1ccccc1N1CCN(CCCOc2ccc3nc[nH]c3c2)CC1
36 42 60 51 63 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 c1ccc2c(N3CCN(CCCOc4ccc5nc[nH]c5c4)CC3)cccc2c1
37 15 389 102 120 doi:10.1016/j.bmcl.2007.08.066 FC(F)(F)c1cccc(N2CCN(CCCOc3ccc4nc[nH]c4c3)CC2)c1
38 736 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(Cc3ccccc3)CC2)CC1
39 521 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(Cc3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
40 937 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(Cc3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
41 1512 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(Cc3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1
42 341 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(Cc3ccccc3)CC2)CC1
43 31 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(Cc3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
44 258 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(Cc3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
45 200 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(Cc3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1
46 1583 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)c3ccccc3)CC2)CC1
47 1205 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)c3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
48 755 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)c3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
49 905 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)c3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1
50 189 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)c3ccccc3)CC2)CC1
51 219 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)c3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
52 300 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)c3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
53 334.5 NaN NaN NaN doi: 10.2298/JSC151021097P COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)c3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1
54 3278 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)Cc3ccccc3)CC2)CC1
55 2538 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)Cc3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
56 708 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)Cc3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
57 1589 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(C(=O)Cc3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1
58 1593 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)Cc3ccccc3)CC2)CC1
59 450 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)c3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
60 146 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)c3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
61 1465 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(C(=O)c3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1
62 930 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(CCc3ccccc3)CC2)CC1
63 500 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(CCc3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
64 229 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(CCc3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
65 360 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(C2CCN(CCc3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1
66 1779 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(CCc3ccccc3)CC2)CC1
67 319 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(CCc3ccccc3[N+](=O)[O-])CC2)CC1
68 54 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(CCc3cccc([N+](=O)[O-])c3)CC2)CC1
69 1530 NaN NaN NaN doi: 10.1002/ardp.201600081 COc1ccccc1N1CCN(CC2CCN(CCc3ccc([N+](=O)[O-])cc3)CC2)CC1

Jedinjenja samo sa IC50 vrednostima, testirana na goveđim G-protein kuplovanim receptorima

  Molekul D2 IC50 [&microM] 5HT1A IC50 [&microM] Referenca SMILES
1 50 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 Curr Med Chem. 1998 Dec;5(6):49 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
2 50 NaN Bioorg Med Chem Lett 1991 1(8) 403-406 Curr Med Chem. 1998 Dec;5(6):493-512. CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]nnc2c1
3 3 NaN Bioorg Med Chem Lett 1991 1(8) 403-406 Curr Med Chem. 1998 Dec;5(6):493-512. CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
4 3 >1000 Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 Curr Med Chem. 1998 Dec;5(6):4 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(SC)nc2c1
5 >1000 NaN Curr Med Chem. 1998 Dec;5(6):493-512. CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(SC)nc2c1
6 1000 >1000 Bioorg Med Chem Lett 1991 1(8) 403-406 Curr Med Chem. 1998 Dec;5(6):493-512. D CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
7 >1000 >1000 Bioorg Med Chem Lett 1991 1(8) 403-406 Curr Med Chem. 1998 Dec;5(6):493-512. CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(=O)[nH]c2c1
8 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 NCCc1ccc(N)c(N)c1
9 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 CC(=O)Nc1ccc(CCN)cc1NC(C)=O
10 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 NCCc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)c(NC(=O)C(F)(F)F)c1
11 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 CS(=O)(=O)Nc1ccc(CCN)cc1NS(C)(=O)=O
12 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 CCCN(CCC)CCc1ccc(N)c(N)c1
13 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 CCCN(CCC)CCc1ccc(NC(C)=O)c(NC(C)=O)c1
14 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 CCCN(CCC)CCc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)c(NC(=O)C(F)(F)F)c1
15 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 CCCN(CCC)CCc1ccc(NS(C)(=O)=O)c(NS(C)(=O)=O)c1
16 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 NCCc1ccc2nc[nH]c2c1
17 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 NCCc1ccc2nn[nH]c2c1
18 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 NCCc1ccc2[nH]c(=O)[nH]c2c1
19 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 NCCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
20 >100 NaN Arzneim. Forsch Drug Res 44 (I) 6 697-702 1994 NCCc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
21 3.4 NaN Pharmazie 1995 50 678-680 CCCN(CCC)C1CCc2cc3nc[nH]c3cc2C1
22 1.9 NaN Pharmazie 1995 50 678-680 CCCN(CCC)C1CCc2cc3nn[nH]c3cc2C1
23 1.3 NaN Pharmazie 1995 50 678-680 CCCN(CCC)C1CCc2cc3[nH]c(=S)[nH]c3cc2C1
24 5.2 NaN Pharmazie 1995 50 678-680 CCCN(CCC)C1CCc2cc3[nH]c(=O)c(=O)[nH]c3cc2C1
25 114 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCCc1ccccc1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
26 470 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCCc1ccccc1)CCc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
27 240 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(C)cc1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
28 198 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(Cl)cc1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
29 203 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(O)cc1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
30 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(-c2ccccc2)cc1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
31 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(-c2ccccc2)cc1)CCc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
32 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(-c2ccccc2)cc1)CCc1ccc2[nH]nnc2c1
33 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(-c2ccccc2)cc1)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
34 53 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1cccc(C)c1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
35 244 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1cccc(OC)c1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
36 20 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1cccc(O)c1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
37 152 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1cccc(O)c1)CCc1ccc2[nH]nnc2c1
38 952 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1cccc(O)c1)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
39 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc(OC)c(OC)c1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
40 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1)CC(c1ccccc1)c1ccccc1
41 17 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1)CCc1cccc2ccccc12
42 75 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1)CCc1cccc2ccccc12
43 350 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2[nH]nnc2c1)CCc1cccc2ccccc12
44 465 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2[nH]cnc2c1)CCc1cccc2ccccc12
45 806 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2ccccc2c1)CCc1ccc2[nH]c(=S)[nH]c2c1
46 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2ccccc2c1)CCc1ccc2[nH]c(=O)c(=O)[nH]c2c1
47 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2ccccc2c1)CCc1ccc2[nH]nnc2c1
48 >100 NaN Arzneim Forsch Drug Res 46 (II) 8 741-746 1996 CCCN(CCc1ccc2ccccc2c1)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
49 >100 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C)nc2c1
50 >100 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(CC)nc2c1
51 >100 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C(C)C)nc2c1
52 >100 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C(F)(F)F)nc2c1
53 2.2 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C(Cl)(Cl)Cl)nc2c1
54 22.4 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C(F)F)nc2c1
55 0.59 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C(Cl)Cl)nc2c1
56 0.24 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C(Br)Br)nc2c1
57 >100 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(CO)nc2c1
58 >100 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(COC(C)=O)nc2c1
59 0.09 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCc1ccc2[nH]c(C(Cl)Cl)nc2c1)CCc1cccc2ccccc12
60 0.119 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CCc1ccc2[nH]c(C(Br)Br)nc2c1)CCc1cccc2ccccc12
61 50 NaN Pharmazie 51 1996 694-697 CCCN(CC)CCc1ccc2[nH]cnc2c1
62 7 7.1 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(-c3ccccc3)nc2c1
63 >100 2.9 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(-c3ccccn3)nc2c1
64 11 >100 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(-c3cccnc3)nc2c1
65 10.8 42 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(Cc3ccccc3)nc2c1
66 3.8 2.9 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(Cc3ccc(Cl)cc3)nc2c1
67 1.5 0.78 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(Cc3ccc([N+](=O)[O-])cc3)nc2c1
68 7.2 3.3 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(Cc3cccc4ccccc34)nc2c1
69 2.9 4.2 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(Cc3ccccn3)nc2c1
70 >100 >100 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(Cc3cccnc3)nc2c1
71 3.1 6.4 J Serb Chem Soc 1997 62(9) 769-775 CCCN(CCC)CCc1ccc2[nH]c(C(c3ccccc3)c3ccccc3)nc2c1