IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Kreiranje molekulskih magneta i katalizatora zasnovanih na kompleksima prelaznih metala

TmMagCat logo

Akronim projekta: TMMagCat

Vrsta projekta: Fond za nauku republike Srbije – program IDEJE (prirodne nauke)

Br. projekta: 7750288

Trajanje projekta: 24.01.2022 – 23.01.2025.

Internet prezentacija projekta:   https://tmmagcat.rs   

Репозиторијум резултата:  https://cer.ihtm.bg.ac.rs/handle/123456789/5003

Naučne ustanove realizatori istraživanja:

  • Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) – koordinacija
  • Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (UBHF) – učešće
  • Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o. Beograd (ICHF) – učešće

Rukovodilac projekta: dr Matija Zlatar (IHTM)

Učesnici projekta: dr Dušanka Radanović (IHTM), prof. Katarina Anđelković (UBHF), prof. Maja Gruden (UBHF), dr Božidar Čobeljić (UBHF), dr Filip Vlahović (ICHF), Nevena Stevanović (UBHF), Milica Savić (IHTM).

Kratak opis projekta: U okviru TMMagCat projekta planiran je racionalni dizajn i sinteza novih kompleksa prelaznih metala koji se mogu koristiti kao jedno-molekulski magneti, ali i kao katalizatori za reakcije selektivne oksidacije. Jedno-molekulski magneti imaju potencijal za tehnološke aplikacije kao što je skladištenje informacija velike gustine, spintronika ili kvantni računari. Kompleksi prelaznih metala sa odgovarajućim karakteristikama su mogući kandidati za ovakvu primenu. Sa druge strane, ovi kompleksi poštuju principe zelene hemije i mogu se koristiti kao nova generacija, ekološki prihvatljivih, selektivnih i jeftinih katalizatora. Kreiranje molekula sa ovakvim osobinama zahteva fundamentalno razumevanje svih faktora koji mogu uticati na njihove osobine. Ključ za ovu, molekulsku arhitekturu je kontrola elektronske strukture molekula, koja je odgovorna za njihov magnetizam, a istovremeno određuje i njihovu reaktivnost. Kombinacijom eksperimenata i modernih računarskih metoda omogući će se ostvarivanje ciljeva projekta.