• 1 Centar za hemiju
 • 2 Centar za elektrohemiju
 • 3 Centar za mikroelektronske tehnologije
 • 4 Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo
 • 5 Centar za materijale i metalurgiju
 • 6 Centar za ekologiju i tehnoekonomiku
 • Centar za hemiju

  Osnovna i primenjena istraživanja u oblasti: organske, bioorganske, medicinske hemije, molekulskog modelovanja, biohemije i biotehnologije, polimernih materijala, instrumentalne analize,geohemije i zaštite životne sredine. Evropski validna akreditacija ISO 17025
  Opširnije...
 • Centar za elektrohemiju

  Jedan od centara-osnivača IHTM. Prepoznatljiv u svetskim naučnim krugovima, bavi se istraživanjima i stručnim ekspertizama u sintezi i karakterizaciji elektrokatalitičkih materijala, galvanotehnici, elektrometalurgiji, koroziji i zaštiti od korozije.
  Opširnije...
 • Centar za mikroelektronske tehnologije

  Mi smo vodeći centar za naučna istraživanja iz oblasti mikro i nanosistemskih tehnologija u Srbiji i na zapadnom Balkanu, akreditovani kao centar izuzetnih vrednosti. Specijalizovani smo za MEMS i NEMS izradu senzora, detektora i različitih drugih struktura, naprava i sistema.
  Opširnije...
 • Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

  Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo (CKHI) predstavlja vodeću instituciju u zemlji iz oblasti katalize i hemijskog inženujerstva sa čitavim spektrom aktivnosti na polju katalize, katalitičkih procesa i hemijskog inženjeringa, od fundamentalnih istraživanja i razvoja novih tefnologija do aplikativne primene rezultata u industriji.
  Opširnije...
 • Centar za materijale i metalurgiju

  Oblast istaživanja CMM su savremeni magnetni, elektrokontaktni i frikcioni materijali, kompoziti i legure uključujući razvoj, sintezu, karakterizaciju i primenu, kao i optimizacija tehnoloških procesa u cilju povećanja energetske efikasnosti.
  Opširnije...
 • Centar za ekologiju i tehnoekonomiku

  Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku (CETE) je naučnoistraživačka, istraživačko-razvojna i konsultantska jedinica NU IHTM, koja se bavi laboratorijskim istraživanjima i ispitivanjima voda i predmeta opšte upotrebe, projektovanjem i izradom tehničke doku-mentacije tehnoloških procesa kao i market inženjeringom i upravljanjem razvojem u procesnim industrijama.
  Opširnije...

Novosti

 • BIOLAWEB na Naučnom pikniku „Misli zeleno” (17. i 18. maj 2024.) +

  Opširnije...
 • IHTM na 66. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća +

  Opširnije...
 • IHTM - partner MediCoRe mreže +

  Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120

Projekti

Projekti
Najznačajniji međunarodni i domaći projekti

Saznajte više

Istraživači

Istraživači
Naučna, istraživačka i stručna zvanja

Saznajte više

Oprema

Oprema
Kapitalna i standardna oprema i dostupnost

Saznajte više

Darko Jaćimovski

Istraživač saradnik
Department of Catalysis and Chemical Engineering

 

pdfPreuzmite biografiju u PDf formatu

Adresa:

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo- Sektor za hemijsko inženjerstvo,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija
Laboratorije: Tehnološko metalurški fakultet,
Karnegijeva 4, I sprat, Pilot plant, 11120 Beograd 35, Pak 135804, Srbija

Telefon: 013/602-555
Faks:
Elektronska pošta: djacimovski@tmf.bg.ac.rs

Kratka biografija:

Darko Jaćimovski, rođen u Pančevu, 1977. godine zaposlen je kao istraživač saradnik na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu, u Centru za katalizu i hemijsko inženjerstvo. Osnovne studije završio je na Tehnološko-metaluškom fakultetu u Beogradu 2010. godine , smer Hemijsko Inženjerstvo. Trenutno je doktorant na Katedri za Hemijsko inženjerstvo naTehnološko-metaluškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Oblasti interesovanja:

Fnnomeni prenosa ,Centrifugalni sistemi, inezifikacija procesa u tenološkim procesima, enzimska i mikrobiološka kataliza tehnoloških sistema.

Major Projects:

International:
2014 – 2017 Development of advanced catalytic systems applicable to chemical and photochemical processes for neutralization of environmental pollutions (associate).
(The project of bilateral cooperation with Bulgaria (BAS - IChTM))

National:
2011 – 2016 The development of efficient chemical-engineering processes based on the research of transport phenomena and principles of process intensification, Project 172022
factory, Innovation Project Type No.411-00-00144/2008-01-IP 1./, (associate)

Publikacije:

 1. Mihal Đuriša , Radmila Garić-Grulovića, Zorana Arsenijevića, Darko Jaćimovski, Željko Grbavčić, Segregation in water fluidized beds of sand particles. Powder Technology. Volume 235, February 2013, Pages 173–179
 2. Darko Jaćimovski, Radmila Garić-Grulovića,  Željko Grbavčić, Nevenka Bošković Vragolović . Analogy between momentum and heat transfer in liquid–solid fluidized beds. Powder Technology, Volume 274, April 2015, Pages 213–216.
 3. Jaćimovski Darko R., Garić-Grulović Radmila V., Grbavčić Željko B., Đuriš Mihal M., Bošković-Vragolović Nevenka M. Momentum, heat, and mass transfer analogy for vertical hydraulic transport of inert particles. Hemijska industrija 2014 Volume 68, Issue 1, Pages: 15-25.

I više manjih publikacija

Međunarodni kongres:

 1. Turbulent. Heat, Mass Transfer, THTM 2015, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, septembar 2015.

 

 

KORISNI LINKOVI