IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Mladi istraživači (pripravnici)

Centar za hemiju

Ivana Antonijević
Ana Marija Balaž
Aleksandra Đurić
Nevena Marković
Jelena Blagojević
Olivera Marković
Sanja Stojanović
Ivana Jevtić

Centar za elektrohemiju

Marijana Pantović
Olga Radulović

Centar za mikroelektronske tehnologije

Tatjana Agatonović Jovin
Katarina Cvetanović

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

Natalija Zdravković

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku

Dragana Milošević
Jovana Nikolić

Zorica Veličić
Milica Sentić