IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Javna nabavka dobra - Kancelarijski materijal JNMV 4/17

Naručilac

(JN br. 4/2017) - Postupak u toku

datum unosa: 16.11.2017.

datum posednje izmene: 28.11.2017.
Naziv naručioca: NU IHTM
Adresa: Njegoševa 12, 11000 Beograd
PIB: 100160355
Matični broj: 07805497
 
 
 
Internet adresa: www.ihtm.bg.ac.rs
 

Naziv (skraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)

Nabavka dobra
Vrsta postupka Javna nabavka dobara male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Predmet Nabavka dobra male vrednosti
Kontakt 011/3640-218  Vladimir Jezdić
Opšti rečnik nabavki Registratori od hartije ili kartona, računovodstvene knjige, fascikle,obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal - 22800000, Kancelarijski materijal - 30192000, Sitna kancelarijska oprema - 30197000, Pisma, koverte - 30199210
Rok za podnošenje ponuda 24.11.2017. do 10:00h 

 

Javno otvaranje ponuda 24.11.2017. u 12:00h 

 

Dokumenta      pdfPOZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE  

16.11.2017.

docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA 16.11.2017.
pdfODGOVOR NA PITANJE PONUĐAČA 23.11.2017.
docODLUKA O DODELI UGOVORA 28.11.2017.
OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU