IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Izbori u zvanja

 

10.05.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Jasmine Dostanić, doktora tehničkih nauka – oblast hemija i hemijska tehnologija, u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

09.05.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Branke Lončarević, doktora nauka-biohemijske nauke, u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

26.04.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Bojane Marković, doktora nauka-hemijske nauke, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

24.04.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Mile Ilić, doktora biohemijskih nauka, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

12.03.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Milane Zarić, doktora nauka-tehnološko inženjerstvo, u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

01.03.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Nikole Burazera, doktora hemijskih nauka u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

19.01.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Nataše Đorđević, doktora tehničkih nauka, u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

19.01.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Milče Smiljanić, doktora elektrotehničkih nauka, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

18.01.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Aleksandra Stajčića, doktora nauka – tehnološko inženjerstvo, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

14.01.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Ane Filipović, doktora fizičkohemijskih nauka,  u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

10.01.2024.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Milija Sarajlić, doktora nauka – fizičke nauke,  u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

19.12.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Višnjе Kosić, master inženjera tehnologije u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

13.12.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Sanje Savić, doktora nauka – tehnološko inženjerstvo u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

13.12.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Ane Alil, doktora nauka – metalurško inženjerstvo u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

19.11.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Vesne Matejić, doktora hemijskih nauka, u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

17.11.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Sandre Šegan, doktora hemijskih nauka, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

17.11.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Sanje Stojadinović, doktora hemijskih nauka, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

15.11.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Vesne Krstić, doktora fizičkohemijskih nauka, u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

15.11.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Lane Putić, doktora nauka – tehnološko inženjerstvo – tekstilno inženjerstvo, u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

10.11.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Jelene Lović, doktora tehničkih nauka, u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

01.11.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Ane Ivanović-Šašić, doktora fizičkohemijskih nauka, u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

02.10.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Marinele Šokarda-Slavić, doktor nauka – biohemijske nauke, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

19. 9.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Marijana Ponjavić, doktor nauka – hemijske nauke, u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs 

18. 9.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Katarine Božić, master inženjera tehnologije, u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs 

15. 9.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Stefana Ilića, master inženjera elektrotehnike i računarstva, u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs 

 

31. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Marije Šuljagić, doktor nauka – hemijske nauke, u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs 

 

28. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Pavla Tančića, doktor tehničkih nauka – oblast geologija u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

15. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Gordane Gajice, doktora nauka – hemijske nauke u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

15. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Aleksandra Jankovića, master hemičara u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

15. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Dejana Milenkovića, doktora nauka – hemijske nauke u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs 

 

13. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Marine Ristović, master biohemičara u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

05. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Kristine Joksimović, doktora biohemijskih nauka u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

02. 8.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Gorice Veselinović, dipl. hem. u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni izveštaj Komisije i rezime.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

14. 7.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Evgenije Milinković, master fizikohemičara u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde je dostupan izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

16. 6.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Nevene Antić, master hemičara u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni rezime i izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

13. 6.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Sanje Stojanović, doktora nauka - biohemijske nauke, u zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni rezime i izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

08. 6.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Predraga Poljaka, doktora nauka-elektrotehnika i računarstvo u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta. Ovde su dostupni rezime i izveštaj Komisije.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

01. 6.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Gordane Stevanović, master hemičara u zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, a izveštaj Komisije na linku.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

26. 5.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Teodore Vićentić, master fizikohemičara u zvanje istraživač saradnik    

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, a izveštaj Komisije na linku.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

13. 5.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Marka Popovića, dr hemije u zvanje viši naučni saradnik    

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

28. 4.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Miroslave Varničić, dipl. inž. tehnologije u zvanje naučni saradnik    

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

13. 4.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Ivana Stefanovića, dipl. hem. u zvanje viši naučni saradnik    

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

11. 4.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Stefana Pavlovića, doktora hemijskog inženjerstva u zvanje naučni saradnik    

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

10. 4.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Mine Popović, dipl. inž. tehnologije u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

06. 4.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Marije Ercegović, dipl. Inž. tehnologije u zvanje naučni savetnik    

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

06. 4.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Darka Jaćimovskog, doktora hemijskog inženjerstva u zvanje naučni saradnik    

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

30. 3.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Irene Novaković, dipl. hem. u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

29. 3.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Jelene Penjišević, dipl. hem. u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

23. 3.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Verice Ljubić, master inženjera tehnologije u zvanje istraživač saradnik    

Kompletan materijal i izveštaj Komisije dostupni su na uvid kod sekretara Naučnog veća IHTM-a, kao i na  stranici Naucnog veća na sajtu instituta.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

21. 3.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Mihala Đuriša, dr hemijskog inženjerstva u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

28. 2.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Biljane Dojnov, dipl. biohemičara u zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

17. 2.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Bojane Radojković, dipl. inž. tehnologije u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

10. 2.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Aleksandre Margetić, dipl. hem. u zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal je dostupan Naučnom veću IHTM na sajtu instituta, izveštaj Komisije na linku, a rezime na linku. 

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a http://www.ihtm.bg.ac.rs

 

07. 2.2023.

Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za reizbor

dr Gorice Veselinović, dipl. hem. u zvanje naučni saradnik    

Kompletan materijal i izveštaj Komisije dostupni su na uvid kod sekretara Naučnog veća IHTM-a, kao i na  stranici Naucnog veća na sajtu instituta.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

Izmene i dopune Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača stupile su na snagu 11.03.2017. godine.

Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno za reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, kao i na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim po odredbama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) u kojima do dana stupanja sa snagu novog Pravilnika nije doneta konačna odluka.