IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Poseta mladih istraživača IHTM-a Termoelektrani Kostolac B

 

U saradnji sa Akcionarskim društvom „Elektroprivreda Srbije“, 28.05.2024. godine, za mlade istraživače IHTM-a, upriličena je poseta Termoelektrani Kostolac B u Kostolcu. Tokom posete, mladi istraživači imali su priliku da se upoznaju sa merama zaštite životne sredine u ovom energetskom sistemu (odsumporavanja dimnih gasova i proizvodnja kreča, elektrofilteri i uklanjanje pepela iz dimnih gasova), kao i načinom njihovog funcionisanja. Ova poseta organizovana je u sklopu sveopšteg jačanja istraživačkih kapaciteta IHTM-a, sa osnovnim ciljem da mladi istraživači IHTM-a steknu uvid u implementaciju principa zaštite životne sredine u realnim energetskim sistemima i njihovoj kompleksnosti.