IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Oprema

Vrsta opreme: STM / AFM (skenirajući tunelski mikroskop / mikroskop atomskih sila)
Lokacija opreme: Centar za elektrohemiju, Karnegijeva 4/III
Proizvođač - model: Veeco - Nanoscope III d
Kratak opis:

STM je u mogućnosti da detektuje atomsku strukturu ispitivanog uzorka.
Opseg površina koje je moguće analizirati je od 50 x 50 do 500 x 500nm.

Ograničenje: moguće je analizirati samo provodne ili poluprovodne uzorke

AFM pored analize strukture uzoraka omogućava određivanje elastičnosti, tvrdoće i kontinualnosti polimernih, metalnih i drugih filmova na različitim supstratima.
Opseg površina koje je moguće analizirati je od 500 x 500 nm do 125 x 125 μm.
Ne postoji ograničenje prirode uzorka, mogu se analizirati i neprovodni materijali
Analiza je moguća i u tečnoj fazi, odnosno u realnim uslovima.

1 2

Vrsta opreme: Galvanostati – potenciostati (veći broj različitih instrumenata)
Lokacija opreme: Centar za elektrohemiju, Njegoševa 12 i Karnegijeva 4/III
Proizvođač - model: BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR
Kratak opis: Opšta elektrohemijska oprema za standardna elektrohemijska merenja: ciklična voltametrija, polarizaciona merenja, EIS, hronopotenciometrija, koroziona merenja i mnoga druga.
Kontakt osoba: Vladimir Panić, panic@ihtm.bg.ac.rs, Vladislava Jovanović, vlad@tmf.bg.ac.rs

3 4 5

6 7

Millipore uređaji za dobijanje 18MΩcm vode.

8 9

Uređaji za sintezu katalizatora:
ultrazvučno kupatilo, magnetna mešalica, mikrotalasna, analitička vaga, kvarcna peć.

10 11 12

Uređaji za poliranje  elektroda (levo) i aniliranje monokristala (desno).

13 14

Kontakt

centar za elektrohemiju

Centar za elektrohemiju

Adresa:
Njegoševa 12,
P. fah 473
11000 Beograd 6
PAK 125213
Telefoni:
Centrala: +381 11 3640 232;
Rukovodilac Centra (dr Vladimir Panić): +381 11 3640-231;
Faks: +381 11 3640-234

pošta:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Laboratorije:
Karnegijeva 4/III, Beograd, soba 305
tel./fax: +381 11 3370 389,
tel: +381 11 3370 390;

Njegoševa 12, Beograd, soba 26
tel./fax: +381 11 3640 234;
tel: +381 11 3370 231;

pošta:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Milka Avramov Ivić, Šef laboratorije 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Svetlana Štrbac, elektrokataliza)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Jelena Lović, elektrohemijski senzori)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Sanja Stevanović, elektronska mikroskopija)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Vesna Cvetković, Šef laboratorije 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs 
(dr Miroslav Pavlović, elektroprovodni i elektroaktivni materijali, ac impedancija)

web sajt
elchem.ihtm.bg.ac.rs