IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Projekti

Projekti finansirani od strane resornog ministarstva za nauku

  • E.br.:III 43004 (Period: 2011-2014)
    "Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora, za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda"
  • E.br.: 20131 (Period: 2008-2011)
    "Proizvodni mobilni bioreaktor i dobijanje biomase mikroorganizama za bioremedijaciju"
  • E.br.: 142018B (Period: 2006-2010)
    "Biomasa i metabolizam nekih mikroorganizama kao izvor široko upotrebljivih proizvoda i biohemijskih reakcija"

Kontakt

centar za remedijacju

Centar za remedijaciju

Adresa:
Njegoševa 12,
P. fah 473, 
11001 Beograd,
Srbija
Tel: 011 / 2637-273 
Mob: 063 / 269-408 (Rukovodilac) 
Fax: 011 / 2636-061

E-mail: czr@ihtm.bg.ac.rs, czr@chem.bg.ac.rs