IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Saradnja sa privredom

U okviru BREM Group Centar za remedijaciju je ostvario saradnju sa:

  • NRK Inžinjering
  • Gazprom Njeft (Naftna industrija Srbije)
  • Elektroprivreda Srbije
  • Beogradske elektrane
  • FAM, Kruševac
  • Rafinerija nafte Pančevo
  • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
  • Jugohulahop

Kontakt

centar za remedijacju

Centar za remedijaciju

Adresa:
Njegoševa 12,
P. fah 473, 
11001 Beograd,
Srbija
Tel: 011 / 2637-273 
Mob: 063 / 269-408 (Rukovodilac) 
Fax: 011 / 2636-061

E-mail: czr@ihtm.bg.ac.rs, czr@chem.bg.ac.rs