IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Saradnja sa privredom

Saradnja sa privredom:

 • AD „Vital“, Vrbas
 • Rudarskotopioničarski basen Bor, Bor
 • Galenika fitofarmacija, Beograd
 • Rafinerija nafte Beograd, Beograd
 • Rafinerija nafte Pančevo, Pančevo
 • „Petrohemija“, Pančevo
 • Rafinerija nafte Novi Sad, Novi Sad
 • Hemijska industrija „IDOL“, Novi Sad
 • Zavodi „Crvena Zastava“, Kragujevac
 • Hemijska fabrika „Prvi maj“, Čačak
 • Hemijska industrija „Prva iskra“, Barič
 • Industrija motora Rakovica, Beograd
 • JP Elektroprivreda Srbija (EPS), Beograd
 • JP PEU „Resavica“, Resavica
 • JP Rudarski basen „Kolubara“, Lazarevac
 • HI „ŽUPA“, Kruševac

Video materijal:

 

Kontakt

centar za katalizu

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo - CKHI

Sektor za katalizu

Adresa:
Studentski trg 12-16/III
11000 Beograd 
Tel: +381 11 2630 213
Tel/Fax: +381 11 2637 977
E-mail: kat@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Sektor za hemijsko inženjerstvo

Adresa:
Karnegijeva 4/I
11000 Beograd
Tel: +381 11 3370 408, 3370 500; 
E-mail: garic@tmf.bg.ac.rs