• 1 Centar za hemiju
 • 2 Centar za elektrohemiju
 • 3 Centar za mikroelektronske tehnologije
 • 4 Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo
 • 5 Centar za materijale i metalurgiju
 • 6 Centar za ekologiju i tehnoekonomiku
 • Centar za hemiju

  Osnovna i primenjena istraživanja u oblasti: organske, bioorganske, medicinske hemije, molekulskog modelovanja, biohemije i biotehnologije, polimernih materijala, instrumentalne analize,geohemije i zaštite životne sredine. Evropski validna akreditacija ISO 17025
  Opširnije...
 • Centar za elektrohemiju

  Jedan od centara-osnivača IHTM. Prepoznatljiv u svetskim naučnim krugovima, bavi se istraživanjima i stručnim ekspertizama u sintezi i karakterizaciji elektrokatalitičkih materijala, galvanotehnici, elektrometalurgiji, koroziji i zaštiti od korozije.
  Opširnije...
 • Centar za mikroelektronske tehnologije

  Mi smo vodeći centar za naučna istraživanja iz oblasti mikro i nanosistemskih tehnologija u Srbiji i na zapadnom Balkanu, akreditovani kao centar izuzetnih vrednosti. Specijalizovani smo za MEMS i NEMS izradu senzora, detektora i različitih drugih struktura, naprava i sistema.
  Opširnije...
 • Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

  Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo (CKHI) predstavlja vodeću instituciju u zemlji iz oblasti katalize i hemijskog inženujerstva sa čitavim spektrom aktivnosti na polju katalize, katalitičkih procesa i hemijskog inženjeringa, od fundamentalnih istraživanja i razvoja novih tefnologija do aplikativne primene rezultata u industriji.
  Opširnije...
 • Centar za materijale i metalurgiju

  Oblast istaživanja CMM su savremeni magnetni, elektrokontaktni i frikcioni materijali, kompoziti i legure uključujući razvoj, sintezu, karakterizaciju i primenu, kao i optimizacija tehnoloških procesa u cilju povećanja energetske efikasnosti.
  Opširnije...
 • Centar za ekologiju i tehnoekonomiku

  Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku (CETE) je naučnoistraživačka, istraživačko-razvojna i konsultantska jedinica NU IHTM, koja se bavi laboratorijskim istraživanjima i ispitivanjima voda i predmeta opšte upotrebe, projektovanjem i izradom tehničke doku-mentacije tehnoloških procesa kao i market inženjeringom i upravljanjem razvojem u procesnim industrijama.
  Opširnije...

Novosti

 • IHTM na 66. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća +

  Opširnije...
 • IHTM - partner MediCoRe mreže +

  Opširnije...
 • Obaveštenje - redovno nadzorno ocenjivanje akreditovane Laboratorije Centra za hemiju +

  Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120

Projekti

Projekti
Najznačajniji međunarodni i domaći projekti

Saznajte više

Istraživači

Istraživači
Naučna, istraživačka i stručna zvanja

Saznajte više

Oprema

Oprema
Kapitalna i standardna oprema i dostupnost

Saznajte više

Vojkan Radonjić

Istraživač saradnik

 

 

 

 

Adresa: Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Institut od nacionalnog značaja za republiku Srbiju,
Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo, Njegoševa 12, 11000 Beograd 6, PAK 125213, Republika Srbija
Lokacija Centra:
Zgrada Hemijskog fakulteta, Studentski trg 12-16, III sprat, laboratorija 605.
Telefon: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Faks: +381 11 182 995
Elektronska pošta: vradonjic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Datum i mesto rođenja: 1984 Zaječar, Republika Srbija

Akademski stepen: 2011 Master fizikohemičar, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Republika Srbija

Zvanje: 2015 Istraživač saradnik – Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Članstva u društvima: Društvo fizikohemičara Srbije

Profesionlno iskustvo:

2012 – danas Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Institut od nacionalnog značaja za republiku Srbiju, Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

Nagrade i priznanja:

Oblasti interesovanja:

Katalitički procesi
Kinetika
Materijali
Nauka o površinama
Fotokatalitiči procesi

Stručne veštine:

Rad na laboratorijskoj opremi (Sorptomatic 1990, P.A.S.C.A.L. 140-440, TPDRO 1100-MS, UV-Vis i IR Spektroskopija, Gasna hromatografija, Reaktorski sistemi) i poznavanje odgovarajućih programskih paketa.

Citiranost: 18 (16 bez samocitata), April 2019; h index = 3

Znanje jezika: Engleski

Najznačajniji projekti: Integralna interdispciplinarna istraživanja (III):
2012 – danas “Nanostrukturni funkcionalni i kompozitni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima“, (br. III 45001).

Izabrane publikacije: Monografije, poglavlja u knjgama:

 1. Stanković, J. Krstić, M. Gabrovska, V. Radonjić, D. Nikolova, D. Lončarević, D. Jovanović, Supported Nickel-Based Catalysts for Partial Hydrogenation of Edible Oils, in New Advances in Hydrogenation Processes: Fundamentals and Applications, Rijeka, InTech, p.131, 2017.

Publikovani radovi:

 1. Krstić, M. Gabrovska, D. Lončarević, D. Nikolova, V. Radonjić, N. Vukelić, D.M. Jovanović, Influence of Ni/SiO2 activity on the reaction pathway in sunflower oil hydrogenation, Chemical Engineering Research and Design, 100, 72-80, 2015.
 2. Loncarević, J. Dostanić, V. Radonjić, A. Radosavljević-Mihajlović; D.M. Jovanović, Structure-activity relationship of nanosized porous PEG-modified TiO2 powders in degradation of organic pollutants, Advanced Powder Technology, 26 (4), 1162-1170, 2015.
 3. Radonjić, J. Krstić, D. Lončarević, D. M. Jovanović, N. Vukelić, M. Stanković, D. Nikolova, and M. Gabrovska, Perlite as a Potential Support for Nickel Catalyst in the Process of Sunflower Oil Hydrogenation, Russian Journal of Physical Chemistry A, 89 (13), 38-45, 2015.
 4. Lončarević, J. Dostanić, V. Radonjić, Lj. Živković, D. M. Jovanović, Simultaneous photodegradation of two textile dyes using TiO2 as a catalyst, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 118 (1), 153-164 2016.
 5. Radonjić, J. Krstić, D. Lončarević, N. Vukelić, D. M. Jovanović, Mg-Ni Supported on Perlite as Hydrogenation Catalyst: Influence of Mg and Ni Content, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, doi: https://doi.org/10.2298/CICEQ181001032R, 2018.
 6. V. Gabrovska, D. A. Nikolova, J. B. Krstić, D. R. Loncarević, P. T. Tzvetkov, M. G. Shopska, V. D. Radonjić, M. V. Stanković, D. M. Jovanović, L. Т. Spasov, D. B. Simeonov, Improved catalyst performance of Ni/SiO2 in vegetable oil hydrogenation: impact of Mg dopant, Bulgarian Chemical Communications, 50(H), 161-168 2018.

(Ukupno 6 radova)

Saopštenja:

 1. V. Radonjić, J. Krstić, D. Lončarević, M. Stanković, D. Jovanović, N. Vukelić, D. Nikolova, M. Gabrovska, Synthesis and textural characteristics of nickel based catalyst supported on perlite, 12th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 22-26, 272–275, 2014.
 1. J. Krstić, V. Radonjić, M. Gabrovska, D. Nikolova, L. Bilyarska, K. Tenchev, N. Vukelić, Effect of Mg additive on the vegetable oil hydrogenation activity of Ni/SiO2 catalysts, 12th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 22-26, 276–279, 2014.
 1. M. Stanković, V. Radonjić, J. Krstić, D. Marinković, Preparation of Ni/Diatomite hydrogenation catalyst precursors: Effect of counter ions on textural characteristics, 12th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 22-26, 284–287, 2014.
 1. M. Stanković, J. Krstić, V. Radonjić, D. Lončarević, M. Gabrovska, D. Nikolova, S. Pavlović, Effect of nickel salts on the dispersion of nickel and reducibility of supported Ni-Mg catalyst precursors prepared by precipitation-deposition, 13th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 26-30, 2016.

(Ukupno 12 saopštenja)

KORISNI LINKOVI