IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Akreditacija i licence

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti:

Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Centar za ekologiju i tehnoekonomiku

Beograd, Njegoševa 12

Akreditacioni broj: 01-274

Standard:

SRPS ISO/IEC 17025:2006

(ISO/IEC 17025:2005)

Skraćeni obim akreditacije

Lokacija: Beograd, Karnegijeva br. 4

  • fizička i hemijska ispitivanja predmeta opšte upotrebe (posuđe i pribor za životne namirnice, ambalaža za životne namirnice, papir i karton, dečije igračke, sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstva za održavanje čistoće, nakit);
  • fizička i hemijska ispitivanja vode (voda za piće, površinska voda, podzemna voda, otpadna voda, voda radni fluid);
  • fizička i hemijska ispitivanja sredstva za pripremu vode (natrijum-hlorid za pripremu vode);
  • uzorkovanje vode (voda za piće, površinska voda, podzemna voda, otpadna voda, voda radni fluid).

Rešenje o utvrđivanju Obima akreditacije

pdfOpšta pravila poslovanja u okviru AEL

Licence

Centar je od strane Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije licenciran za izradu projekata tehnoloških procesa i raspolaže sa pojedinačnim licencama Odgovornih projektanata tehnoloških procesa (371) i Odgovornih izvođača radova na izgradnji tehnoloških postrojenja (475) i velikim licencama P041T1, P042T1, P044T1, P045T1, P046T1, P072T1).

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku u projektantskim i inženjering aktivnostima primenjuje regulative Evropske Unije, a u tehnoekonomskim istraživanjima metodologije UNIDO-a i Svetske Banke. 

Licenca 371 Dr Milka Vidovic   Licenca 475 Dr Milka Vidovic   Licenca Gordana Nesic I V   

Licenca Gordana Nesic P V    Licenca Predrag Milanovic V

 

Prilozi – Licence u pdf formatu

pdfLicenca 371 Dr Milka Vidović.pdf

pdfLicenca 475 Dr Milka Vidović.pdf

pdfLicenca Gordana Nešić I V.pdf

pdfLicenca Gordana Nešić P V.pdf

pdfLicenca Predrag Milanović V.pdf

pdfNU IHTM Velika licenca.pdf

Kontakt

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku - CETE

Lokacija: Tehhnološko-metalurški fakultet,
Karnegijeva 4, Beograd
I sprat, soba 1 i 2

Tel.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474;
Faks: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs

Analitička Laboratorija:
II sprat, broj lab. 241, Tel.:+ 381 11 3370 153
Ekološka Laboratorija:
III sprat, broj lab. 338, Tel.: + 381 11 3370 501