IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku (CETE) je naučnoistraživačka, istraživačko-razvojna i konsultantska organizaciona jedinica Naučne ustanove Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (NU IHTM).

Privatizacijom IHTM Preduzeća za tehnološki razvoj A.D., zaposleni ovog preduzeća su 01.01.2007. godine zasnovali radni odnos u Naučnoj ustanovi IHTM u okviru Sektora za ekologiju i tehnoekonomiku, pri čemu su prenesene i poslovne, istraživačke, razvojne i inženjering delatnosti. Usvajanjem Statuta, dana 09.05.2011. godine, Sektor za ekologiju i tehnoekonomiku je preimenovan u Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku (CETE) u čijem sastavu se nalaze dve organizacione jedinice - Analitičko-Ekološka Laboratorija (AEL) i Odelenje za tehnoekonomiku.

Analitičko-Ekološka Laboratorija (AEL) je specijalizovana za laboratorijska istraživanja i ispitivanja
(Laboratorije su akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 pod brojem 01-274):

 • Ekološka Laboratorija - za ispitivanje voda (voda za piće, mineralizovane i demineralizovane vode, voda kao radni fluid, voda za rekreaciju-bazeni, podzemne vode, površinske i otpadne vode) koja je ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije;
 • Analitička Laboratorija - za ispitivanje predmeta opšte upotrebe (posuđe i pribor i ambalaža za životne namirnice, dečije igračke, sredstva za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstva za održavanje čistoće) i sredstava za pripremu vode koja je ovlašćena od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Odelenje za tehnoekonomiku je specijalizovano za rad u sledećim oblastima:

 • Market inženjering i upravljanja razvojem u procesnim industrijama:
 • Uspostavljanje ciljeva i strategije tehnološkog i proizvodnog razvoja;
 • Optimizovanje efikasnosti razvojnih, proizvodnih i poslovnih aktivnosti;
 • Studija istraživanja tržišta i elaborati sa ocenama kvaliteta tržišnog pozicioniranja;
 • Ocena tehnološko-tehničkog statusa i procena vrednosti opreme i tehnologija;
 • Prethodne studije izvodljivosti i studija izvodljivosti;
 • Studija uticaja procesa postrojenja na životnu i radnu sredinu;
 • Konsultantske usluge u procesima transfera tehnologija;
 • Projektovanje i implementacija sistema za kontrolu kvaliteta.  

Zaposleni u Centru za ekologiju i TehnoEkonomiku se bave i Projektovanjem i izradom tehničke dokumentacije tehnoloških procesa:

 • Tehnička kontrola tehnoloških projekata;
 • Razvoj prototipske i specijalne procesne opreme;
 • Izrada ostale tehničke dokumentacije.

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku učestvuje sa srodnim fakultetima u obrazovanju (izrada magistarskih i doktorskih teza) i usavršavanju naučnoistraživačkog kadra, a preko niza objavljenih publikacija u eminentnim međunarodnim časopisima, posebnim izdanjima (monografije, poglavlja u knjigama..) i redovnim učešćem na međunarodnim konferencijama značajno doprinosi razvoju naučnoistraživačke delatnosti.

Istraživački tim Centra za Ekologiju i TehnoEkonomiku postiže značajne rezultate u primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblastima pripreme vode za piće, tretmana otpadnih voda kao i oblasti zaštite životne sredine, posebno površinskih voda i procesa biorazgradnje u akumulacijama vode za piće. Rezultati su postignuti i u oblasti multidisciplinarnih istraživanja (hidrogeologija i geohemija, hemija, tehnologija i tehnološki procesi, biologija) na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

o nama

Kontakt

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku - CETE

Lokacija: Tehhnološko-metalurški fakultet,
Karnegijeva 4, Beograd
I sprat, soba 1 i 2

Tel.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474;
Faks: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs

Analitička Laboratorija:
II sprat, broj lab. 241, Tel.:+ 381 11 3370 153
Ekološka Laboratorija:
III sprat, broj lab. 338, Tel.: + 381 11 3370 501