IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Saradnja sa privredom

1. Proizvodnja tvrde antifrikcione-babit Pb-Sn-Sb-Cu legure, Topionica "Zajača" Loznica, 2004.

2. Upotreba alkalnih šljaka kratko bubnjastih peći kao topitelja u procesu prerade bakarnih šlikera u plamenim pećima Rafinerije olova "Trepča", RMH Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica, 2005.

3. Korišćenje geotermalne vode Jošaničke banje za grejanje plastenika, 2005.

4. Rekonstrukcija Rafinacije olova, Topionice i modernizacija pripreme sirovina u Topionici „Zajača“ u Zajači, 2005.

5. Definisanje, projektovanje, optimizacija i izgradnja eksperimentalnog postrojenja plastenika za korišćenje geotermalne energije Jošaničke banje, 2006.

6. Upotreba alkalne šljake kratko-bubnjastih peći kao zamena kaustične sode u procesu prerade olovne oksidno-sulfatne praškaste frakcije u Metalurgiji olova "Trepča", RMH Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica, 2006.

7. Primena kiseonika za intenzifikaciju procesa prženja bakarnih koncentrata u fluosolid reaktoru u TIR Bor, RTB Bor “Topionica i Rafinacija bakra”, Bor, 2006.

8. Rešenje problema kvaliteta vode za piće u MZ Ruski Krstur (Projekat pilot postrojenja), Ruski Krstur, 2006.

9. Revizija projekata fabrike vode „MAKIŠ II“, Beograd, 2006.

10. Studija opravdanosti rekonstrukcije pogona za proizvodnju i rafinaciju olova u kompleksu "Zajača" u Zajači, maj 2007.

11. Prerada oksidnih i mešanih olovnih materijala u Topionici olova „Trepča“ u Zvečanu, RMH Kombinat "Trepča", Kosovska Mitrovica, 2007.

12. Komparativna analiza tehnoloških koncepcija za realizaciju modela integrisane valorizacije neracionalno korišćenih viškova olefinskih frakcija iz HIP-Petrohemije i NIS-Rafinerije nafte Pančevo, „HIP-Petrohemija“, Pančevo, 2008.

13. Fizičko-hemijska karakterizacija materijalnih inputa u laboratorijskim uslovima i bilansiranje materijalnih tokova, „HIP-Petrohemija“, Pančevo, 2008.

14. Mikrobiološka razgradnja vode u lagunama šećerane Sunoko "Bačka" u Vrbasu, 2008.

15. Mikrobiološka razgradnja vode u lagunama šećerane Sunoko "Donji Srem" u Pećincima, 2008.

16. Mikrobiološka razgradnja otpadne vode u "biorol"-u i lagunama šećerane Sunoko "Jedinstvo " u Kovačici, 2008.

17. Priprema tehnoekonomske studije za ocenu integralne valorizacije viškova olefina u „HIP-Petrohemiji“ i NIS-Rafineriji nafte u Pančevu“, „HIP-Petrohemija“ Pančevo, 2009.

18. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD "Bačka", Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2009.

19. Model za tehno-ekonomsku evaluaciju i praćenje kvaliteta razvojnih aktivnosti-programa “HIP-Petrohemije” na planu bolje valorizacije proizvoda pirolize sirovog benzina (primarnih olefina i nus proizvoda) u uslovima ograničenja koja nameće ekološka regulativa. Rezultat projekta TR19059 MNZŽS Republike Srbije (2009-2010). Realizator: Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, korisnik: „HIP-Petrohemija“, Pančevo, 2009-2010.

20. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD "Bačka", Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2010.

21. Geodetska i geomehanička merenja deponija na priobalju Timoka od Zaječara do ušća u Dunav. Ekspertiza, 2010.

22. Ekološki status, uzroci zagađivanja i analize vode i sedimenta reke Veliki Lug na teritoriji opštine Mladenovac, Beograd, 2010.

23. Ekološki status, uzroci zagađivanja i analize vode i sedimenta reke Veliki Lug na teritoriji opštine Sopot, Beograd, 2011.

24. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD “Bačka”, Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2011.

25. Sistem monitoring i biotehnološka revitalizacija otpadne vode iz AD “Bačka”, Fabrika šećera, Vrbas, Sunoco group 2011.

26. Prethodna studija opravdanosti delimične zamene sirovine za proizvodnju metanola i sirćetne kiseline sa/bez povećanja kapaciteta proizvodnje i razvoja proizvodnog programa. Realizator: IHTM-BU, Korisnik: „MSK“ Kikinda, 2011.

27. Studija mogućnosti za isporuke finalnih proizvoda „MSK“ rečnim plovnim putevima preko pristaništa u Titelu. Realizator: IHTM-BU. Korisnik: AD „MSK“ Kikinda, 2012.

28. Tehno-ekonomska evaluacija mogućnosti proizvodnje i plasmana modifikovanih bentonita i kompozita, kao i nanokompozita baziranih na modifikovanim bentonitima u svetu, Evropi i Republici Srbiji, sa projekcijama razvoja tražnje. Realizator: IHTM-NU. Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 2012.

29. Rešenje problema kvaliteta vode za piće u MZ Kruščić (Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje vode za piće naselja Ruski Krstur i Kruščić, sveska 2), Beograd, septembar 2012.

30. Tehno-ekonomska evaluacija prodajnog tržišta biodizela i nabavnog tržišta biljnih sirovina u Srbiji, sa projekcijama razvoja domaće tražnje, a u svetlu obaveza na planu korišćenja biogoriva koje Srbija preuzima nakon sticanja statusa zemlje kandidata za članstvo u EU, kao i najnovijih primena u EU regulativi u pogledu limitiranja sirovinskih resursa prirodnog porekla koji se mogu koristiti u produkciji biogoriva. Realizator: IHTM-BU. Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2012.

31. Tehnoekonomska analiza i ocena opravdanosti proizvodnje u srbiji hidrogenizovanih biljnih ulja (hydrotreated vegetable oil ili hvo) kao biodizela nove generacije (obnovljivih dizel goriva), a u svetlu najnovije regulative EU u pogledu limitiranja korišćenja biogoriva prve generacije na maksimum 5.5% ukupne potrošnje motornih goriva. Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2013.

32. Tehnoekonomska analiza i ocena opravdanosti razvoja procesa i postrojenja za alkalnu aktivaciju bentonita u Srbiji. Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2013.

33. Revizija projekta „Dogradnja PPV štranda i izgradnja novog rezervoara Štrand“, Knjiga II, sveske 1 i 2 i 3, Procesno-tehnološki deo, januar 2014.

34. Glavni projekat rekonstrukcije spoljne kanalizacione mreže za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje sanitarnih, tehnoloskih i atmosferskih voda za potrebe fabrike za punjenje vode ,,Sweet water" - ,,Vodavoda”, na k.p. 699/1, KO Rakari, Banja Vrujci, Knjiga 2: Tehnološke otpadne vode , Beograd, april 2014.

35. Glavni projekat rekonstrukcije spoljne kanalizacione mreže za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje sanitarnih, tehnoloskih i atmosferskih voda za potrebe fabrike za punjenje vode ,,Sweet water" - ,,Vodavoda”, na k.p. 699/1, KO Rakari, Banja Vrujci, Knjiga 1: Sanitarne otpadne vode kapaciteta 20ES sa SBR tehnologijom, Beograd, april 2014.

36. M. Ćirković, V. Đorđević, B. Kartalović, J. Babić, M. Pelić, N. Novakov, S. Jovanić, Rešenje za održivost klanične industrije primenom ribarskih tehnologija, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Srbija, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Srbija, 2015.

Kontakt

centar za ekolgiju i tehnoekonomiku

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu

Centar za Ekologiju i TehnoEkonomiku - CETE

Lokacija: Tehhnološko-metalurški fakultet,
Karnegijeva 4, Beograd
I sprat, soba 1 i 2

Tel.:+381 11 3370 225, +381 11 3370 474;
Faks: +381 11 3370 225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs

Analitička Laboratorija:
II sprat, broj lab. 241, Tel.:+ 381 11 3370 153
Ekološka Laboratorija:
III sprat, broj lab. 338, Tel.: + 381 11 3370 501