IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Dokumenta i pravilnici

docxObrazac za izradu predloga Rezimea
     Word dokument

pdfPravilnik o radu Naučnog veća IHTM
     05.12.2017, pdf

pdfPravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
     "Sl. glasnik RS", br. 24/2016 i 21/2017, pdf

pdfZakon o naučnoistraživačkoj delatnosti
     Sl. glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015, pdf

pdfPravilnik IHTM o izboru istraživača u stručna zvanja
     16. 12. 2014, pdf