IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Raniji nacionalni projekti

Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine TR-32008 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 01. 01. 2011. - 30. 6. 2016.
Algoritmi i softver zа simulаcije u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistemа i elektromаgnetskih senzorа u ICT* TR-32005 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 2011. -2014.
Razvoj algoritama i softvera za projektovanje složenih RF i mikrotalasnih komponenti, antena i sistema * TR-11021 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 2008. -2010.
Inteligentni industrijski transmiteri na bazi sopstvenih IHTM senzora

TR-11025

(NP 101-11025)

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 2008. -2010.
Mikrosistemske, nanosistemske tehnologije i komponente TR-11027 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 2008. -2010.
Industrijski merači procesnih veličina sa radio-komunikacijom IP06-8245Б Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije 2006.
Detektor mulja i zamućenosti tečnosti sa kontrolerom IP06-8139Б Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije 2006.
Mikro i nanosistemske tehnologije, strukture i senzori TR-6151Б Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije 2005. – 2007.
Visokokvalitetni transmiteri pritiska nove generacije TR-6101Б Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije 2005. – 2007.
Razvoj novih poluprovodničkih materijala i izrada debeloslojnih senzora * 6150Б Ministarstvo naukе i zaštitе životne sredine Republike Srbije 2005. – 2007.
Mikrosistemske i nanosistemske tehnologije za senzore i optoelektroniku ИТ.1.04.0062.Б Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR RS) 2002. – 2004.
Transmiteri pritiska (nivoa, protoka) na bazi mikroelektromehaničkih (MEMS) senzora ИТ.1.04.0063.Б Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR RS) 2002. – 2004
Novi elektronski materijali za izradu optoelektronskih i planarnih NTC senzora * ИТ.1.04.0296Б Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (MNTR RS) 2001.- 2004.
Inteligentni merno-kontrolni sistemi С.1.03.07.0167 Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS) 1998. – 2000.
Unapređenje tehnologije u oblasti nafte i prirodnog gasa С.2.09.25.0055 Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS) 1998. – 2000.
Razvoj savremenih elektronskih materijala С.3.13.32.0099 Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS) 1998. – 2000.
Dielektrični i optoelektronski materijali С.3.04.028 Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS) 1998. – 2000.
Mikroelektronika, optoelektronika i mikrosistemske tehnologije 10Е05 Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju 1996.- 2000.
Sinteza, dizajniranje mikrostrukture i osobina monolitnih i kompozitnih materijala 02Е16 Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju 1996. – 2000.
Razvoj tehnologija proizvodnje i projektovanja mikroelektronskih komponenata С.1.01.01.181 Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS) 1994. – 1997.
Razvoj inteligentnih merno-kontrolnih sistema С.1.03.06.190 Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS) 1994. – 1997.
Istraživanje i razvoj detektora plamena ТСИ-312 Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj 1994. – 1997.
Razvoj savremenih hemijskih tehnologija i osvajanje proizvodnje deficitarnih materijala koji se primenjuju u baznoj, hemijskoj, metaloprerađivačkoj, naftnoj i drugim industrijama  С.3.03.26.029 Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije (MNTRS) 1994. – 1997.
Istraživanje i razvoj djuara za infracrvene detektore  ТСИ-314 Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj 1994. – 1997.
Istraživanje i razvoj detektora laserskog ozračenja  ТСИ-310 Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj 1994. – 1997.
Istraživanje i razvoj modula fotodiode sa ugrađenim predpojačavačem  ТСИ-311 Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj  1994. – 1997.
Istraživanje i razvoj detektora plamena ТСИ-312 Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj 1994. – 1997.
Razvoj i osvajanje proizvodnje transmitera apsolutnog pritiska opšte i procesne namene КПР-011/1-93 Savezno ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj 1993.
Izrada transmitera pritiska i temperature   117 domaćih firmi, uključujući²Elektroprivredu Srbije², FPS²Trebjesa² iz Nikšića, FŠ²Jugozapadna² iz Bača, ²NIS Energogas² iz Novog Sada, itd. 1992. – 2007.
Mikroelektronika i optoelektronika 1001 Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju 1991. – 1995.
Istraživanje i razvoj senzorskih i optičkih komponenti S1.0042 Republički fond za tehnološki razvoj 1991. – 1994.
Osnovna i primenjena istraživanja u oblasti savremenih konstrukcionih materijala i materijala specijalne namene  0905 Republička zajednica nauke Srbije (RZNS) 1990. – 1995.
Optički sistemi komunikacija  2.133 Republički fond za nauku 1986. – 1990.
Fizička hemija graničnih faza i procesa u čvrstim sistemima  1.13 Republička zajednica nauke Srbije (RZNS) 1986. – 1990.
Poluprovodnička mikroelektronika i optoelektronika  2.136 Republička zajednica nauke Srbije (RZNS) 1986. – 1990.
Perspektive razvoja i primene savremenih tehnologija u beogradskoj industriji. Studija mogućnosti, definisanje i izbor pravca razvoja sa programom realizacije   Beogradska zajednica nauke 1984. – 1985.
Fizička hemija kondenzovanih sistema i graničnih faza 1.9 Republička zajednica nauka Srbije (RZNS) 1981. – 1985.
Mikroelektronske komponente   Republička zajednica nauke Srbije (RZNS) 1981. – 1985.

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs