IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Saradnja u obrazovanju

 • Učešće u izvođenju nastave na doktorskim studijama
 • Mentorstvo i komentorstvo na doktorskim disertacijama
 • Rukovođenje eksperimentalnim delovima doktorskih disertacija
 • Obezbeđivanje studentske prakse za fakultete srodnih tematika
 • Obezbeđivanje izrade maturskih radova za učenike srednjih škola
 • Promocija nauke kod mladih
 • Priprema promotivnih materijala za popularizaciju nauke
 • Saradnja sa regionalnim centrima za talente
 • Priprema materijala koji nadopunjavaju nastavu ​(slobodan softver za nastavu, virtual lab itd.)

CMT sarađuje sa nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu, uključujući Elektrotehnički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Tehnološko-metalurški fakultet,
Hemijski fakultet, Fizički fakultet i Mašinski fakultet.

 • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

 • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

 • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs