IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Novosti

21. – 22. april 2016.

Održan je Workshop u okviru međunarodnog projekta FP7 Evropske Unije MagDrive.

Došli su nam gosti iz Slovenije, Velike Britanije, Nemačke i verujemo da su se dobro proveli u Beogradu.

22.april

13. april 2016.

Raspisan konkurs za novi ciklus projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

10. april 2016.

Dovršena prva faza formiranja laboratorije za fotodetektore i oprema je funkcionalna.

Dole se može videti fotografija laboratorije koja je locirana u kompleksu 601 (bivši Projzavod).

10.april

4. april 2016.

Prihvaćen nam je trilateralni projekat za Nemačko ministarstvo nauke (BMBF) pod naslovom
"Selected Families of Novel Functional Materials: Properties, Structures and Applications" za period 2016. do 2018.

22. mart 2016.

Naš kolega Miloš Vorkapić odbranio je doktorsku disertaciju. Čestitamo!

Još članaka...

  1. 18. mart 2016.
  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs