IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Katarina Cvetanović

Master fiz.-hem.
Istraživač pripravnik 

 

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa: Centar za Mikroelektronske tehnologije,
Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 2630 757
Fax: +381 11 182 995E
mail: katarina@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Kratka biografija:

Katarina Cvetanović je rođena 1985. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, gde je završila i master studije. U Centru za Mikroelektronske tehnologije, Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju u Beogradu ima zvanje istraživača pripravnika. Njene oblasti naučnog istraživanja i tehnološkog razvoja su mikromašinstvo silicijuma za izradu različitih vrsta senzora i aktuatora, kao i mikroreaktora (što uključuje procese oksidacije, nagrizanja i fotolitografije), a od skorije i solarne ćelije s fotoosetljivim pigmentima.

Profesionalna dostignuća:

Izrada komercijalnih senzora pritiska SP-12 koji su montirani u nekoliko postrojenja Elektroprivrede Srbije (EPS), vodovoda i Srbijagasa.

Najznačajniji projekti:

Internacionalni: 2015 – CellFOS-Optofluidic Platform, Scientific Partner ACMIT, Austria.

Nacionalni: 2011 – 2016 Mikro, nano-sistemi i senzori za primenu u elektroprivredi, procesnoj industriji i zaštiti životne sredine – MiNaSiS TR 32008, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije.

Izabrane publikacije

Radovi u časopisima

  1. J. Krizmanić, M. Ilić, D. Vidaković, G. Subakov-Simić, J. Petrović, K. Cvetanović. „Diatoms of the Dojkinci River (Stara Planina Nature Park, Serbia)“, Acta Bot. Croat. 74 (2): (2015), DOI 10.1515/botcro-2015-0022

Radovi sa konferencija

  1. Jokić, K. Radulović, M. Frantlović, Z. Đurić, K. Cvetanović, M. Rašljić. “Theoretical and Simulation-Based Analysis of the Response of Adsorption-Based Environmental Sensors with Cylindrical Microchannels”, Poster presentations, 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection with international participation 2015, Book of abstracts, Palić, Serbia, June 09 – 12, Session 2, ISBN 978-86-7132-058-0
  2. Ž. Lazić, M. M. Smiljanić, K. Radulović, M. Rašljić, K. Cvetanović, D. Vasiljević – Radović, Z. Đinović, Christoph Kment. “Design and Fabrication of the Silicon Moving Plate with Cantilever Beams for Paraffin Based Actuator”, Proceedings of 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Silver Lake, Serbia, June 8-12, MOI2.1, ISBN 978-86-80509-71-6
  3. M. Milojević-Rakić, B. Nedić Vasiljević, A. Jović, M. Kragović, K. Cvetanović, Lj. Damjanović, V. Dondur. “Cetylpyridinium chloride functionalized clinoptilolite as efficient adsorbent for pesticide removal”,  Poster presentations, Zeolite 2014 - 9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Belgrade, Serbia, June 8-13, Session 6, 2014, ISBN 978-86-82867-26-5