IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Dr Predrag Poljak

Naučni saradnik

 

pdfPreuzmite biografiju u PDF formatu

Adresa:

Centar za mikroelektronske tehnologije,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu, Njegoševa 12, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 2628 587
Faks: +381 11 182 995
Elektronska pošta: predrag.poljak@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Kratka biografija:

Dr Predrag Poljak rođen je 1976 u Sisaku, Hrvatska. Master studije završio je na Fakultu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirao je 2013. godine na istom fakultetu. Angažovan je u polju primene mikrosistema u automatici uključujući senzore i transmitere pritiska.

Izabrane publikacije:

Publikovani radovi:

  1. Miloš Vorkapić, Bogdan Popović, Predrag Poljak, Miloš Frantlović „Lean concept u proizvodnji transmitera“, časopis, str. 23-28, IMK-14 – Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji 21(2015)1, UDC 621 ISSN 0354-6829
  2. Miloš Vorkapić, Bogdan Popović, Predrag Poljak, Marko Starčević, Siniša Minić, „Značaj reproizvodnje u proizvodnji transmitera“, časopis, str. 712-718, Tehnika, 2015
  3. Predrag Poljak, Miodrag Kušljević, Josif Tomić, „Power Components Estimation According to IEEE Standard 1459-2010 Under Wide-Range Frequency Deviations“, IEEE transactions on Instrumentation and Measurement, March 2012, IF=1.214 (2011) Volume: 61, Issue: 3, Pages: 636-644
  4. Miodrag Kušljević, Predrag Poljak, „Simultaneous Reactive Power and Frequency Estimation Using Simple Recursive WLS Algorithm and Adaptive Filtering“, IEEE transactions on Instrumentation and Measurement, December 2011, IF=1.214 (2011) Volume: 60, Issue: 12, Pages: 3860-3867
  5. Miloš Vorkapić, Marko Starčević, Bogdan Popović, Miloš Frantlović, Predrag Poljak, Siniša Minić, „Model za unapređenje ispitivanja transdjusera u maloserijskoj proizvodnji“, časopis, str. 1043-1047, Tehnika, 2011
  6. Mladen Popović, Predrag Poljak, Zoran Milosavljević, „Electrometrology and new measure technologies“, Journal, pp. 101-104, JISA INFO 2002.
  7. Mladen Popović, Predrag Poljak, Zoran Milosavljević, „Electrometrology – A new Approach to Engineering Education“, VII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Vrnjačka Banja, september 2001. pp. 1-5

         Ukupno publikovanih radova: 25