IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Inteligentni industrijski merni gransmiteri

integralni industrijski

 

Polazeći od senzorskih mikročipova proizvedenih u Centru, istražuju se propratna elektronska kola za industrijske merne transmitere različitih tipova koja omogućuju smanjenje merne nesigurnosti (budući da vrše digitalnu korekciju nesavršenosti senzora i prenose indikacije u digitalnom obliku), jednostavniju akviziciju podataka (digitalna komunikacija), daju mogućnost dalјinske identifikacije transmitera i očitavanja parametara (rezultat merenja, jedinica mere, datum poslednjeg etaloniranja itd.), omogućuju dalјinsko podešavanje (vrši se iz komandne sobe ili sa nekog drugog udalјenog mesta, najčešće postoji i mogućnost podešavanja upotrebom lokalnog korisničkog interfejsa transmitera), daju mogućnost promene mernog opsega bez potrebe za ponovnim etaloniranjem, mogućnost merenja više veličina pomoću jednog transmitera, imaju ugrađenu dijagnostiku (automatsku ili na zahtev korisnika) i omogućuju umrežavanje (više uređaja koristi jedan komunikacioni kanal). Polazeći od iskustava stečenih u proizvodnji i eksploataciji postojećih transmitera, planiraju se nove verzije sa sledećim prednostima: USB port, novi mikrokontroler bolјih performansi i izmenjeni mehanički elementi transmitera. Planira se i uvođenje novog tipa proizvoda: inteligentnog industrijskog mernog instrumenta sa upravlјačkom funkcijom (relejni izlazi).

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs