IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Laboratorija za fotodetektore

Laboratorija za karakterizaciju fotodetektora locirana je u prostoriji 601.

Sadrži opremu za merenje odziva i šuma detektora za vidlјivu i blisku infracrvenu oblast (PINfotodiode) kao i odziva i šuma za srednjetalasnu i dugotalasnu infracrvenu oblast (3-5 i 8-14 mikrometara). Opremlјena je sa dva lok-in analizatora i simulatorom apsolutno crnog tela.

lab fotodetektore

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs