IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Laboratorija za mikroskopiju atomskih sila i spektroskopiju

Laboratorija se nalazi u sobi 602b u Zgradi Hemijskog fakulteta i namenjena je preciznoj karakterizaciji materijala, struktura i sistema.

Raspolaže sa dva mikroskopa atomskih sila (Atomic Force Microscope, AFM), jednim UV-visspektrometrom, FTIR infracrvenim spektrofotometrom i infracrvenim mikroskopom.

Lab Mikroskopija 1
Lab Mikroskopija 2

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs