IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Strukture za nanofotoniku

U Centru su teorijski i eksperimentalno istraživane različite uređene strukture za nanofotoniku. Prvi rad u Srbiji iz tematike fotonskih kristala potekao je iz Centra. Uvedeno je nekoliko novih fotonskih struktura, uklјučujući eksperimentalno izrađene gradijentne fotonske kristale za infracrvenu oblast. Jedan deo istraživanja posvećen je jednodimenzionalnim strukturama sa donorskim ili akceptorskim ugrađenim defektom. Takođe su eksperimentalno rađeni dvodimenzionalni nizovi submikrometarskih stubića kao gradivni blokovi za difrakcione optičke elemente i za gradijentne metamaterijale za infracrvenu oblast. Godine 1997. predložena je holografska metoda izrade trodimenzionalnih fotonskih kristala za optičku oblast i uvedena su razmatranja optičkog šuma kao ograničavajućeg faktora primenlјivosti mezoskopskih struktura za nanofotoniku.

 

nanofotonika

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs