IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Nanomembrane

Jedna specijalna klasa membrane su nanomembrane. Radi se o strukturama deblјine manje od 100 nm i relativno velikih lateralnih dimenzija (reda milimetara, čak centimetara), dakle sa odnosima dimenzija (aspect ratio) reda milion i više.

 

nanomembrane

U plazmonici ovakve strukture podržavaju prostiranje površinskih plazmona polaritona velikog dometa i od specijalnog interesa su za izradu hemijskih i bioloških senzora. U Centru su eskperimentalno izrađivane slobodnostojeće nanomembrane deblјine manje od 10 nm i lateralnih dimenzija oko 3 mm, dovolјno robustne da je bilo moguće vršiti manipulaciju golim rukama. Ovi rezultati publikovani su u časopisu Microelectronic Engineering. Razmatrane su različite plazmonske naprave bazirane na nanomembranama.  

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs