IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Senzor elementarne žive

Istraživanja obuhvataju izradu čipova senzora elementarne žive zasnovanih na promeni specifične otpornosti tankih slojeva zlata u prisustvu pare žive. Zlatni film se fotolitografski obrađuje tako da bude oblika meandra i uklјučuje se u konfiguraciju Vitstonovog mosta. Promena otpornosti usled adsorbovanja žive na površini meandra detektuje se kao disbalans mosta. Jedan od smerova istraživanja je mogućnost korišćenja vremenske zavisnosti izlaznog signala senzora da bi se pobolјšale karakteristike merenja.

 

senzor elementarne zive

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs