IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Senzorske mreže

Rade se istraživanje, razvoj i realizacija mernih instrumenata i laboratorijske aparature za automatizovano ispitivanje većeg broja senzora istovremeno, koja za komunikaciju koristi kablovske veze, i to pre svega računarsku mrežu (Ethernet).

Takođe se rade istraživanje, razvoj i realizacija bežičnih senzora i senzorskih mreža. Ovi senzori dopunjuju gamu industrijskih mernih instrumenata koje proizvodi Centar i odlično se uklapaju u planove Centra u oblasti senzora za nadzor životne sredine.  

  • Finansiran od EU kao zapadnobalkanski centar izvrsnosti za mikro i nanosistemske tehnologije Regmina FP7

  • Centar izuzetnih vrednosti MPNTR za mikro i nanosistemske tehnologije od 2014.

  • Nosilac sertifikata ISO 9001.

Kontakt

centar za mikoelektronske tehnologije

Centar za mikroelektronske tehnologije

Adresa:
Njegoševa 12
11000 Beograd 
Laboratorije:
Studenski trg 16/III, Beograd
Telefon: +381 11 2638 188
Fax:+381 11 2182 995
e-mail:
dana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs