IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Konakt

NU IHTM – Centar za hemiju

Studentski trg 12-16
11000 Beograd,
PAK 105104, Srbija

depchem@ihtm.bg.ac.rs
Telefon: +381(11)2636061

Rukovodilac Centra za hemiju
Dr Bojan Bondžić, naučni savetnik

Sekretarijat Centra za hemiju
Dragana Zlatović, sekretar Centra
I sprat, kancelarija 462
Telefon/fax: +381112636061
Telefoni:      +381112639751
                  +381653372436

Rukovodilac akreditovane laboratorije
Dr Dejan Gođevac, naučni savetnik 

Laboratorije Centra:

Grupe za organsku, bioorgansku i medicinsku hemiju
Laboratorije: 427, 432, 446, 463, 468, 480, 531

Grupe za instrumentalnu analizu
Laboratorije 305 do 320
Telefon: +381112630474

  • neorganska intrumentalna analiza

II sprat, laboratorija 538

Grupe za biohemiju I biotehnologiju

  • Mikrobiološka hemija i biotehnologija (GMBH)

I sprat, laboratorija 435

  • Eksperimentalna biohemija, enzimologija i biotehnologija

I sprat, laboratorij 483

Grupe za geohemiju i zaštitu životne sredine

  • Geohemija

III sprat, laboratorija 632

  • Zaštita životne sredine

III sprat, laboratorija 642

Grupa za polimere
Laboratorije: III sprat,  611, 624, 635 i 636
Telefon: +381112635839

Grupe za teorijsku hemiju i molekulsko modelovanje
Laboratorije: 544, 576