IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Naš tim

Redni broj Ime I prezime E-mail Telefon / Lokal* Oblast istraživanja
1 Avdalović Jelena jelena.avdalovic@ihtm.bg.ac.rs 653 Biohemija i biotehnologija
2 Aleksić Jovana jovana.aleksic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija
3 Anđelković Ljubica ljubica.andjelkovic@ihtm.bg.ac.rs    
4 Anđelković Uroš uros@ihtm.bg.ac.rs    
5 Antić Nevena nevena.antic@ihtm.bg.ac.rs    
6 Balaž Ana Marija anamarija.balaz@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija
7 Bjelaković Mira mira.bjelakovic@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija
8 Blažić Marija m.blazic@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija
9 Božić Nataša natasa.bozic@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija
10 Bondžić Bojan bojan.bondzic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija
11 Veljković (Antonijević) Ivana ivana.veljkovic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
12 Veselinović Gorica gorica.veselinovic@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine
13 Vidaković Danijela danijela.vidakovic@ihtm.bg.ac.rs +381 11 36 40 232  
14 Vidojković Sonja sonja.vidojkovic@ihtm.bg.ac.rs   Polimerni materijali
15 Vitnik Vesna vesna.vitnik@ihtm.bg.ac.rs 735 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
16 Vitnik Željko zeljko.vitnik@ihtm.bg.ac.rs 735 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
17 Vujčić Miroslava miroslava.vujcic@ihtm.bg.ac.rs 679 Biohemija i biotehnologija
18 Gajica Gordana gordana.gajica@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine
19 Godjevac Dejan dejan.godjevac@ihtm.bg.ac.rs 786 Instrumentalna analiza
20 Gojgić Cvijović Gordana gordana.gojgic@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija
21 Grubin Kašanin Milica milica.kasanin@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine
22 Grubišić Sonja sonja.grubisic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
23 Dević Gordana gordana.devic@ihtm.bg.ac.rs 726 Geohemija i zaštita životne sredine
24 Dojnov Biljana biljana.dojnov@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija
25 Dojčinović Biljana biljana.matic@ihtm.bg.ac.rs 745 Instrumentalna analiza
26 Đorđević Dragana dragadj@chem.bg.ac.rs 893 Geohemija i zaštita životne sredine
27 Đorđević Ivana ivana.djordjevic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
28 Žerađanin (Đurić) Aleksandra aleksandra.zeradjanin@ihtm.bg.ac.rs    
29 Živković Marijana marijana.zivkovic@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija
30 Zelenovic Nevena nevena.zelenovic@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija
31 Zlatar Matija matija.zlatar@ihtm.bg.ac.rs 754,747 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
32 Zmejkovski Bojana bojana.zmejkovski@ihtm.bg.ac.rs    
33 Ivanović Stefan stefan.ivanovic@ihtm.bg.ac.rs    
34 Ilić Mila mila.ilic@ihtm.bg.ac.rs    
35 Jadranin Milka milka.jadranin@ihtm.bg.ac.rs 649 Instrumentalna analiza
36 Janković Aleksandar      
37 Janjić Goran goran.janjic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
38 Jevtić Ivana ivana.jevtic@ihtm.bg.ac.rs    
39 Jeremić (Stanković) Jovana jovana.stankovic@ihtm.bg.ac.rs   Instrumentalna analiza
40 Jožef (Janović) Barbara bjanovic@chem.bg.ac.rs    
41 Joksimović Kristina kristina.joksimovic@ihtm.bg.ac.rs    
42 Kop Tatjana tatjana.kop@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija
43 Kostić Rajačić Sladjana sladjana.kostic@ihtm.bg.ac.rs 759 Organska, bioorganska i medicinska hemija
44 Krstić Natalija natalija.krstic@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija
45 Krunić Mihajlo mihajlo.krunic@ihtm.bg.ac.rs    
46 Lugonja Nikoleta nikoleta.lugonja@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija
47 Lončarević Branka branka.loncarevic@ihtm.bg.ac.rs    
48 Lješević Marija marija.ljesevic@ihtm.bg.ac.rs    
49 Margetić Aleksandra aleksandra.margetic@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija
50 Marković (Ekmeščić) Bojana bojana.markovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali
51 Marković (Vesić) Aleksandra      
52 Marković Marijana mmarkovic@chem.bg.ac.rs    
53 Marković (Kaličanin) Nevena nevena.kalicanin@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija
54 Marković Olivera olivera.markovic@ihtm.bg.ac.rs    
55 Miletić Srđan srdjan.miletic@ihtm.bg.ac.rs    
56 Milić Jelena jelena.milic@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija
57 Mihajlidi Zelić Aleksandra amzelic@chem.bg.ac.rs 801 Geohemija i zaštita životne sredine
58 Nastasović Aleksandra aleksandra.nastasovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali
59 Novaković Irena irena.novakovic@ihtm.bg.ac.rs 683 Organska, bioorganska i medicinska hemija
60 Novaković Miroslav miroslav.novakovic@ihtm.bg.ac.rs  2630474  Instrumentalna analiza 
61 Opsenica Dejan  dejan.opsenica@ihtm.bg.ac.rs  681  Organska, bioorganska i medicinska hemija 
62 Ostojić Bojana  bostojic@chem.bg.ac.rs    Geohemija i zaštita životne sredine 
63 Penješević Jelena  jelena.penjisevic@ihtm.bg.ac.rs  759  Organska, bioorganska i medicinska hemija 
64  Pergal Marija  marija.pergal@ihtm.bg.ac.rs  745 Instrumentalna analiza
65  Popović Dragan  dragan.popovic@ihtm.bg.ac.rs    Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
66  Radanović Dušanka  dusanka.radanovic@ihtm.bg.ac.rs     
67 Radibratović Milica      Teorijska hemija i molekulsko modelovanje 
68 Rašović Aleksandar aleksandar.rasovic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija
69 Ristović Marina marina.ristovic@ihtm.bg.ac.rs    
70 Sakan Sanja ssakan@chem.bg.ac.rs 801 Geohemija i zaštita životne sredine
71 Simić Katarina katarina.simic@ihtm.bg.ac.rs    
72 Spasić Snežana snezana.spasic@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija
73 Stanković (Vukojević) Vesna vesna.stankovic@ihtm.bg.ac.rs    
74 Stanković Ivana ivana.stankovic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
75 Stepanović (Petković) Ivana      
76 Stepanović Stepan stepan.stepanovic@ihtm.bg.ac.rs 754 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
77 Stefanović Ivan ivan.stefanovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali
78 Stojadinović (Mrkić) Sanja sanja.stojadinovic@ihtm.bg.ac.rs 726 Geohemija i zaštita životne sredine
79 Stojanović Milovan milovan.stojanovic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija
80 Stojanovic Sanja sanja.stojanovic@ihtm.bg.ac.rs    
81 Stojanović Srđan srdjan.stojanovic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
82 Tadić Tamara tamara.tadic@ihtm.bg.ac.rs    
83 Terzić Jovanović Nataša natasa.terzic.jovanovic@ihtm.bg.ac.rs 681 Organska, bioorganska i medicinska hemija
84 Todorović Nina nina.todorovic@ihtm.bg.ac.rs 786 Instrumentalna analiza
85 Tufegdžić Srđan srdjan.tufegdzic@ihtm.bg.ac.rs 683 Organska, bioorganska i medicinska hemija
86 Cvetković Mirjana mirjana.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 2630474 Instrumentalna analiza
87 Ćirić Miloš ciric@ihtm.bg.ac.rs 3640229  
88 Džambaski Zdravko zdravko.dzambaski@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija
89 Džunuzović Jasna jdzunuzovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali
90 Šajnović Aleksandra aleksandra.sajnovic@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine
91 Šegan Sandra sandra.segan@ihtm.bg.ac.rs 755  
92 Šokarda Slavić Marinela marinela.sokarda@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija
93 Šolević Knudsen Tatjana tatjana.solevic.knudsen@ihtm.bg.ac.rs 776 Geohemija i zaštita životne sredine
94 Štrbac Snežana snezana.strbac@ihtm.bg.ac.rs    
95 Šukalović Vladimir vladimir.sukalovic@ihtm.bg.ac.rs 759 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
96 Šuljagić Marija marija.suljagic@ihtm.bg.ac.rs    
97 Vučetić Dejan dejan.vucetic@ihtm.bg.ac.rs   Instrumentalna analiza
98 Zlatović Dragana zlatovic@ihtm.bg.ac.rs 670 sekretar Centra

*(za pozive van zgrade 3336 + željeni lokal)