IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Naš tim

Redni broj Ime i prezime E-mail Telefon / Lokal* Oblast istraživanja Zvanje
1 Avdalović Jelena jelena.avdalovic@ihtm.bg.ac.rs 653 Biohemija i biotehnologija Viši naučni saradnik
2 Aleksić Jovana jovana.aleksic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija Viši naučni saradnik
3 Anđelković Ljubica ljubica.andjelkovic@ihtm.bg.ac.rs     Naučni saradnik
4 Anđelković Uroš uros@ihtm.bg.ac.rs     Viši naučni saradnik 
5 Antić Nevena nevena.antic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač pripravnik
6 Balaž Ana Marija anamarija.balaz@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija Naučni saradnik 
7 Bjelaković Mira mira.bjelakovic@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija Naučni savetnik 
8 Blažić Marija m.blazic@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija Naučni saradnik 
9 Božić Nataša natasa.bozic@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija Naučni savetnik 
10 Bondžić Bojan bojan.bondzic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija Viši naučni saradnik 
11 Veljković (Antonijević) Ivana ivana.veljkovic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Naučni saradnik 
12 Veselinović Gorica gorica.veselinovic@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine Naučni saradnik 
13 Vidaković Danijela danijela.vidakovic@ihtm.bg.ac.rs +381 11 36 40 232   Naučni saradnik 
14 Vidojković Sonja sonja.vidojkovic@ihtm.bg.ac.rs   Polimerni materijali Naučni saradnik 
15 Vitnik Vesna vesna.vitnik@ihtm.bg.ac.rs 735 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Naučni savetnik
16 Vitnik Željko zeljko.vitnik@ihtm.bg.ac.rs 735 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Naučni savetnik 
17 Vujčić Miroslava miroslava.vujcic@ihtm.bg.ac.rs 679 Biohemija i biotehnologija Naučni savetnik 
18 Gajica Gordana gordana.gajica@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine Naučni saradnik 
19 Godjevac Dejan dejan.godjevac@ihtm.bg.ac.rs 786 Instrumentalna analiza Naučni savetnik 
20 Gojgić Cvijović Gordana gordana.gojgic@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija Naučni savetnik 
21 Grubin Kašanin Milica milica.kasanin@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine Viši naučni saradnik 
22 Grubišić Sonja sonja.grubisic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Naučni savetnik 
23 Dević Gordana gordana.devic@ihtm.bg.ac.rs 726 Geohemija i zaštita životne sredine Viši naučni saradnik 
24 Dojnov Biljana biljana.dojnov@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija Viši naučni saradnik 
25 Dojčinović Biljana biljana.matic@ihtm.bg.ac.rs 745 Instrumentalna analiza Naučni savetnik 
26 Đorđević Dragana dragadj@chem.bg.ac.rs 893 Geohemija i zaštita životne sredine Naučni savetnik 
27 Đorđević Ivana ivana.djordjevic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Naučni saradnik 
28 Žerađanin (Đurić) Aleksandra aleksandra.zeradjanin@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač saradnik
29 Živković Marijana marijana.zivkovic@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija Naučni saradnik 
30 Zelenovic Nevena nevena.zelenovic@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija Istraživač saradnik 
31 Zlatar Matija matija.zlatar@ihtm.bg.ac.rs 754,747 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Viši naučni saradnik 
32 Zmejkovski Bojana bojana.zmejkovski@ihtm.bg.ac.rs     Viši naučni saradnik
33 Ivanović Stefan stefan.ivanovic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač pripravnik 
34 Ilić Mila mila.ilic@ihtm.bg.ac.rs     Visi naučni saradnik 
35 Jadranin Milka milka.jadranin@ihtm.bg.ac.rs 649 Instrumentalna analiza Naučni savetnik 
36 Janković Aleksandar       Istraživač pripravnik 
37 Janjić Goran goran.janjic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Viši naučni saradnik
38 Jevtić Ivana ivana.jevtic@ihtm.bg.ac.rs     Naučni saradnik
39 Jeremić (Stanković) Jovana jovana.stankovic@ihtm.bg.ac.rs   Instrumentalna analiza Naučni saradnik 
40 Jožef (Janović) Barbara bjanovic@chem.bg.ac.rs     Naučni saradnik 
41 Joksimović Kristina kristina.joksimovic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač saradnik 
42 Kop Tatjana tatjana.kop@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija Naučni saradnik 
43 Kostić Rajačić Sladjana sladjana.kostic@ihtm.bg.ac.rs 759 Organska, bioorganska i medicinska hemija Naučni savetnik 
44 Krstić Natalija natalija.krstic@ihtm.bg.ac.rs 666 Organska, bioorganska i medicinska hemija Naučni savetnik 
45 Krunić Mihajlo mihajlo.krunic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač pripravnik 
46 Lugonja Nikoleta nikoleta.lugonja@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija Naučni saradnik 
47 Lončarević Branka branka.loncarevic@ihtm.bg.ac.rs     Naučni saradnik 
48 Lješević Marija marija.ljesevic@ihtm.bg.ac.rs     Naučni saradnik 
49 Margetić Aleksandra aleksandra.margetic@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija Viši naučni saradnik 
50 Marković (Ekmeščić) Bojana bojana.markovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali Naučni saradnik 
51 Marković (Vesić) Aleksandra       Naučni saradnik 
52 Marković Marijana mmarkovic@chem.bg.ac.rs     Naučni saradnik 
53 Marković (Kaličanin) Nevena nevena.kalicanin@ihtm.bg.ac.rs   Biohemija i biotehnologija Istraživač saradnik 
54 Marković Olivera olivera.markovic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač saradnik 
55 Miletić Srđan srdjan.miletic@ihtm.bg.ac.rs     Viši naučni saradnik 
56 Milić Jelena jelena.milic@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija Viši naučni saradnik
57 Mihajlidi Zelić Aleksandra amzelic@chem.bg.ac.rs 801 Geohemija i zaštita životne sredine Istraživač saradnik 
58 Nastasović Aleksandra aleksandra.nastasovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali Naučni savetnik 
59 Novaković Irena irena.novakovic@ihtm.bg.ac.rs 683 Organska, bioorganska i medicinska hemija Viši naučni saradnik 
60 Novaković Miroslav miroslav.novakovic@ihtm.bg.ac.rs  2630474  Instrumentalna analiza  Viši naučni saradnik 
61 Opsenica Dejan  dejan.opsenica@ihtm.bg.ac.rs  681  Organska, bioorganska i medicinska hemija  Naučni savetnik 
62 Ostojić Bojana  bostojic@chem.bg.ac.rs    Geohemija i zaštita životne sredine  Naučni savetnik 
63 Penješević Jelena  jelena.penjisevic@ihtm.bg.ac.rs  759  Organska, bioorganska i medicinska hemija  Naučni saradnik 
64 Popović Dragan  dragan.popovic@ihtm.bg.ac.rs    Teorijska hemija i molekulsko modelovanje  Viši naučni saradnik 
65 Radanović Dušanka  dusanka.radanovic@ihtm.bg.ac.rs      Naučni savetnik 
66 Radibratović Milica      Teorijska hemija i molekulsko modelovanje  Naučni saradnik 
67 Rašović Aleksandar aleksandar.rasovic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija Naučni saradnik 
68 Ristović Marina marina.ristovic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač pripravnik 
69 Sakan Sanja ssakan@chem.bg.ac.rs 801 Geohemija i zaštita životne sredine Naučni savetnik 
70 Simić Katarina katarina.simic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač pripravnik 
71 Spasić Snežana snezana.spasic@ihtm.bg.ac.rs 664 Biohemija i biotehnologija Naučni savetnik
72 Stanković (Vukojević) Vesna vesna.stankovic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač saradnik 
73 Stanković Ivana ivana.stankovic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Viši naučni saradnik 
74 Stepanović Stepan stepan.stepanovic@ihtm.bg.ac.rs 754 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Naučni saradnik 
75 Stefanović Ivan ivan.stefanovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali Naučni saradnik 
76 Stojadinović (Mrkić) Sanja sanja.stojadinovic@ihtm.bg.ac.rs 726 Geohemija i zaštita životne sredine Naučni saradnik 
77 Stojanović Milovan milovan.stojanovic@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija Viši naučni saradnik
78 Stojanovic Sanja sanja.stojanovic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač saradnik 
79 Stojanović Srđan srdjan.stojanovic@ihtm.bg.ac.rs   Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Viši naučni saradnik 
80 Tadić Tamara tamara.tadic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač pripravnik 
81 Terzić Jovanović Nataša natasa.terzic.jovanovic@ihtm.bg.ac.rs 681 Organska, bioorganska i medicinska hemija Naučni saradnik 
82 Todorović Nina nina.todorovic@ihtm.bg.ac.rs 786 Instrumentalna analiza Naučni savetnik 
83 Tufegdžić Srđan srdjan.tufegdzic@ihtm.bg.ac.rs 683 Organska, bioorganska i medicinska hemija Stručni saradnik 
84 Cvetković Mirjana mirjana.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 2630474 Instrumentalna analiza Naučni saradnik 
85 Ćirić Miloš ciric@ihtm.bg.ac.rs 3640229   Viši naučni saradnik 
86 Džambaski Zdravko zdravko.dzambaski@ihtm.bg.ac.rs 740 Organska, bioorganska i medicinska hemija Viši naučni saradnik
87 Džunuzović Jasna jdzunuzovic@ihtm.bg.ac.rs 2635839 Polimerni materijali Naučni savetnik 
88 Šajnović Aleksandra aleksandra.sajnovic@ihtm.bg.ac.rs 724 Geohemija i zaštita životne sredine Naučni savetnik 
89 Šegan Sandra sandra.segan@ihtm.bg.ac.rs 755   Viši naučni saradnik 
90 Šokarda Slavić Marinela marinela.sokarda@ihtm.bg.ac.rs 687 Biohemija i biotehnologija Naučni saradnik 
91 Šolević Knudsen Tatjana tatjana.solevic.knudsen@ihtm.bg.ac.rs 776 Geohemija i zaštita životne sredine Naučni savetnik 
92 Štrbac Snežana snezana.strbac@ihtm.bg.ac.rs     Naučni saradnik
93 Šukalović Vladimir vladimir.sukalovic@ihtm.bg.ac.rs 759 Teorijska hemija i molekulsko modelovanje Naučni saradnik 
94 Šuljagić Marija marija.suljagic@ihtm.bg.ac.rs     Istraživač saradnik 
95 Vučetić Dejan dejan.vucetic@ihtm.bg.ac.rs   Instrumentalna analiza  
96 Zlatović Dragana zlatovic@ihtm.bg.ac.rs 670   sekretar Centra 

*(za pozive van zgrade 3336 + željeni lokal)