IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Nagrade i priznanja

Na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2009. godini, kategorija Potencijali tim Bioreaktor 2009
(V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojio prvo mesto.

najbolja tehnoloska inovacija 2009

 

Na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2010. godini, kategorija Realizovane inovacije tim Bioreaktor 2010 (V. Beškoski, G. Gojgić-Cvijović, M. Ilić, J. Milić, M.M. Vrvić) sa inovacijom Mobilni bioreaktor za dobijanje imobilisane biomase mikroorganizama pri bioremedijaciji je osvojio drugo mesto.

najbolja tehnoloska inovacija 2010

 

Na Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2014. godini, kategorija Realizovane inovacije tim BBH
(B. Dojnov, B. Janović, Z. Vujčić, A. Margetić, G. Stevanović) sa inovacijom Super vlakna je osvojio prvo mesto.

najbolja tehnoloska inovacija 2014