IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Istraživači saradnici

Katarina Cvetanović, istraživač saradnik
Željka Milovanović (Gotovina), istraživač saradnik
Jovana Ilić, istraživač saradnik
Irena Ilić, istraživač saradnik
Kristina Joksimović, istraživač saradnik
Marko Jonović, istraživač saradnik
Nevena Kaličanin, istraživač saradnik
Milica Košević, istraživač saradnik

Dragana Milošević, istraživač saradnik
Milena Milošević, istraživač saradnik
Ivana Mladenović, istraživač saradnik
Marijana Pantović Pavlović, istraživač saradnik
Stefan Pavlović, istraživač saradnik
Jovana Perendija , istraživač saradnik
Vladimir Petrović, istraživač saradnik
Lana Putić, istraživač saradnik

Vojkan Radonjić, istraživač saradnik
Milena Rašljić Rafailović, istraživač saradnik
Vesna (Vukojević) Stanković, istraživač saradnik
Sanja Stojanović, istraživač saradnik
Ivana Trajković, istraživač saradnik
Nevena Zelenović, istraživač saradnik
Mr Aleksandra Mihajlidi Zelić, istraživač saradnik
Aleksandra Žerađanin, istraživač saradnik