IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Komercijalne usluge

 • Konsultantske usluge
 • Uzorkovanje i analize po standardnim metodama
 • Izrada zvaničnog izveštaja

Glavne oblasti

 • Instrumentalna analiza organskih jedinjenja
 • Instrumentalna analiza neorganskih jedinjenja
 • (Bio)organska i medicinska hemija
 • Hemija prirodnih proizvoda
 • Biohemija i biotehnologija
 • Bioremedijacija
 • Zaštita životne sredine
 • Geohemija
 • Biogoriva
 • Teorijska hemija i molekulsko modelovanje
 • Polimerni materijali
 • Nanohemija

Uzorci – glavni tipovi

 • Prirodni proizvodi
 • Organska I neorganska jedinjenja i njihove smeše
 • Vode (pijaće, otpadne, podzemne, površinske, kotlovske, itd.)
 • Hrana (voće, povrće, meso, mleko, itd.)
 • Poljoprivredni proizvodi
 • Industrijski prehrambeni i dijetetski proizvodi
 • Lekovite i endemske biljke
 • Farmaceutski proizvodi
 • Zemljište, sedimenati, geološki uzorci
 • Ugalj, nafta, petrohemijski proizvodi
 • Biološki i medicinski materijal
 • Atmosferski depoziti
 • Rude, metali i legure
 • Nanomaterijali i katalizatori
 • Polimerni i kompozitni materijali
 • Hemikalije, sirovine i industrijski proizvodi

Jedna od ideja za postojanje i oblikovanje Centra kakav danas postoji je i potreba da, bez obzira što na tržištu postoji izvestan broj akreditovanih hemijskih laboratorija i metoda, mora postojati mesto gde će biti moguće rešiti skoro svaki problem vezan za hemiju, uraditi analizu skoro svakog uzorka, bez obzira da li već postoji metoda za rešavanje ili analizu ili je tek treba napraviti, koristeći Centru dostupno ogromno znanje i iskustvo u najrazličitijim oblastima hemije i znanje u rukovanju dostupnim aparatima.

Savremeni način života, novi materijali, razvoj farmacije, neprestana potreba za usavršavanjem i pronalaženjem novih bioaktivnih supstanci, brojne industrije i sve veća količina opasnog otpada koji je sve složeniji, nameće i razvoj novih tehnika i postupaka za praćenje, testiranje, sintezu, i metode prečišćavanja. Centar za hemiju svakako u veoma značajnoj meri poseduje stručno znanje, ekspertizu i instrumente kojima može da odgovori na ove zahteve modernog doba.

Osim zavidne i dugogodišnje reputacije u naučno-razvojnim i primenjenim istraživanjma, neke od oblasti u kojima imamo dokazano iskustvo i znanje su i istraživanja prirodnih supstanci i otpadnih materijala u cilju  njihovog korišćenja u novoj proizvodnji ili zaštiti životne sredine.

Posedujemo veliko iskustvo u analizi i ispitivanju prirodnih resursa, kao što su prirodne nadzemne (izvori, potoci, bare, jezera) i podzemne (bušotine, pećine...) vode. Dugogodišnje bavljenje ovim istraživanjima omogućilo nam je da imamo ogroman fond podataka i veliko poznavanje gotovo svih površinskih i podzemnih voda Srbije ali i dobrim delom Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Isto tako moramo naglasiti našu dugogodišnju uspešnu saradnju u toj oblasti sa Rudarsko-geološkim fakultetom u Beogradu i  Tehnološko-metalurškim fakultetom u Beogradu.

Našim istraživanjima doprineli smo promociji nekoliko najkvalitetnijh prirodnih voda Srbije kao što su Mivela, Prolom voda, Knjaz Miloš i druge. Rezultati navedene saradnje, naših istraživanja, analiza i kontrole su mnogostruko i pravilnije korišćenje, kao i bolje poznavanje osobina I mineralnog sastava voda kod širokog kruga korisnika.