IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Istraživači

U naučnim zvanjima

Centar za hemiju

Dr Jovana Tatar Aleksić
Dr Ivana Aljančić
Dr Uroš Anđelković
Dr Jelena Avdalović
Dr Mira Bjelaković
Dr Bojan Bondžić
Dr Nataša Božić
Dr Olga Cvetković
Dr Gordana Gojgić Cvijović
Dr Gordana Dević
Dr Biljana Dojnov
Dr Biljana Dojčinović
Dr Zdravko Džambaski
Dr Jasna Džunuzović
Dr Dragana Đorđević
Dr Dejan Gođevac
Dr Milica Kašanin Grubin
Dr Sonja Grubišić
Dr Milka Jadranin
Dr Dragica Jakovljević
Dr Goran Janjić
Dr Tatjana Šolević Knudsen 
Dr Natalija Krstić 
Dr Nikoleta Lugonja
Dr Radomir Matović
Dr Aleksandra Milovanović Margetić
Dr Marijana Marković
Dr Jelena Milić
Dr Aleksandra Nastasović
Dr Irena Novaković
Dr Miroslav Novaković
Dr Bojana Ostojić
Dr Dejan Opsenica
Dr Marija Pergal
Dr Dragan Popović
Dr Dušanka Radanović
Dr Slađana Kostić Rajačić
Dr Aleksandar Rašović
Dr Sanja Sakan
Dr Snežana Spasić
Dr Ivana Stanković
Dr Milovan Stojanović
Dr Srđan Stojanović
Dr Aleksandra Šajnović
Dr Sandra Šegan
Dr Vladimir Šukalović

Dr Nina Todorović
Dr Vlatka Vajs
Dr Sonja Vidojković
Dr Vesna Vitnik
Dr Željko Vitnik
Dr Miroslava Vujčić
Dr Božidarka Zarić
Dr Matija Zlatar
Dr Bojana Zmejkovski

Centar za elektrohemiju

Dr Biljana Bobić
Dr Vesna Cvetković
Dr Aleksandar Dekanski
Dr Sanja Eraković
Dr Milka Avramov Ivić
Dr Bore Jegdić
Dr Vladislava Jovanović
Dr Jelena Lović
Dr Sanja Martinović
Dr Marija Mihailović
Dr Nebojsa Nikolić
Dr Maja Obradović
Dr Vladimir Panić
Dr Miomir Pavlović
Dr Miroslav Pavlović
Dr Ksenija Popović
Dr Sanja (dev. Terzić) Stevanović
Dr Svetlana Štrbac

Dr Dušan Tripković
Dr Milica Vlahović

Mladi istraživači (pripravnici)

Centar za hemiju

Ivana Antonijević
Ana Marija Balaž
Aleksandra Đurić
Nevena Marković
Jelena Blagojević
Olivera Marković
Sanja Stojanović
Ivana Jevtić

Centar za elektrohemiju

Marijana Pantović
Olga Radulović

Centar za mikroelektronske tehnologije

Tatjana Agatonović Jovin
Katarina Cvetanović

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo

Natalija Zdravković

Centar za ekologiju i tehnoekonomiku

Dragana Milošević
Jovana Nikolić

Zorica Veličić
Milica Sentić